ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА НА КРПЉЕЊУ И САНАЦИЈИ УЛИЦА У ОПШТИНИ ПАЛАНКА

Општинска управа општине Смедеревска Паланка расписала је јавне позиве за подношење понуда за крпљење ударних рупа – улица на територији градског подручја општине Смедеревска Паланка и позив за подношење понуда за радове – крпљење локалних путева, санацију и парцијално пресвлачење на сеоском подручју општине Смедеревска Паланка.

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала за јавне набавке- www.portal.ujn.gov.rs , сајта www.smederevskapalanka.rs или лично у просторијама Општинске управе, захтевом на мејл.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.03.2018.године, до 12.00 часова
Понуду доставити на адресу: OпштинaСмедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25 11420 Смедеревска Паланка

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/javni-poziv-za-izvodjace-radova-na-krpljenju-i-sanaciji-ulica-u-opstini-palanka/