КАКО ДО СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ?

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је услове за студентске стипендије за школску 2017/2018. годину.

Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Kандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који мсу наведени у конкурсу и чине његов саставни део:

ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2);
два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а);
штампане податке са електронске личне карте или копију старе важеће личне карте.
Kандидат који је био корисник студентске стипендије за школску 2016/2017. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Kонкурсу и чине његов саставни део:

 

ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
штампане податке са електронске личне карте или копију старе важеће личне карте.
Kандидат који је студент на студијама другог или трећег степена подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Kонкурсу и чине његов саставни део:

ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2);
два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а);
копију уверења о дипломирању на основним студијама и мастер студијама;
доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) којом се потврђује да студент није у радном односу;
штампане податке са електронске личне карте или копију старе важеће личне карте.
Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће
службе, и то:

Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;
доказ да кандидат који је студент на студијама другог или трећег степена није у радном односу – издаје надлежни орган за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 31. октобра 2017. године. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

Извор МПН.ГОВ.РС

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/kako-do-studentske-stipendije-za-skolsku-20172018-godinu/