КАКО ПРАВИЛНО ПРИЈАВИТИ ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ

Пореска управа подсећа пореске обвезнике да је од 1. октобра, посредством портала еПорези, почело пријављивање пословног простора и пословних просторија у којима обављају делатност за коју је неопходно поседовање фискалног уређаја. Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава с подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО.

Пореска управа у саопштењу наводи да је анализом података о пријављеним пословним просторима и пословним просторијама обвезника фискализације утврђено да је у одређеним пријавама уочен низ недостатака и недоследности код уноса података прописаних Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора. Због тога из Пореске управе указују да је важно правилно унети све неопходне податке, односно да је потребно да се у називу пословног простора и пословне просторије, које се налази на пољу 2.1, унесе искључиво назив пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и да нема потребе понављати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође, напомиње се и да у то поље не треба уносити адресу, тип објекта или назив делатности.

Податак о називу пословног простора и пословне просторије састоји се од Јединствене ознаке, коју додељује Пореска управа, и назива пословног простора и пословне просторије. Податак о називу пословног простора и пословне просторије ће бити уписан у безбедносни елемент и не може се самостално мењати, без промене безбедносног елемента.

На пример, ако је обвезник фискализације Самостална трговинска радња „Супермаркет АБЦ”, предузетник Петар Петровић има малопродајни објекат под називом Продавница, Миријевски Булевар, на адреси Миријевски Булевар 152. У том случају се у пријаву ПГЈО у поље 2.1 уноси: Продавница Миријевски Булевар. ПИБ и назив обвезника фискализиције преузимају се из Регистра, док се подаци о адреси и месту пословног простора и пословне просторије преузимају из поља 2.3 до 2.9 у пријави.

Јединствена ознака пословног простора и пословне просторије биће уписана у безбедносни елемент након доделе (у овом примеру 10000001:) и то ће урадити Пореска управа у процесу персонализације безбедносног елемента.

Као податак о типу пословног простора и пословне просторије (поље 2.2), потребно је унети један од типова пословног простора и пословне просторије прописаног Правилником, уз стриктно поштовање наведених услова. Тако је, рецимо, немогуће да се за обвезника који пружа стоматолошке услуге пријави тип пословног простора – аутомат, односно самонаплатни уређај, а обвезник који пружа услуге у грађевинарству не може пријавити тип даљинска трговина.

Уколико се поступи другачије у односу на ова правила приликом подношења пријаве с подацима за пословни простор и пословне просторије, потребно је да се обрише пословни простор и пословна просторија која је добила јединствену ознаку и да се поднесе нова пријава, у којој ће подаци бити исправно унети. Детаљи око начина брисања пословног простора и пословне просторије могу се пронаћи у Корисничком упутству за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/kako-pravilno-prijaviti-poslovne-objekte/