КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У МЕМОРИЈАЛНОЈ ГАЛЕРИЈИ „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“

Меморијална галерија „ ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ у саставу
УГ „ЧИСТО МЕСТО“ Синђелићева 9, 11420 Смедеревска Паланка
ТР. 330-50000129-17; ПИБ 103819885; Мат.бр. 17626795
e-mail: memgaldusan@gmail.com
Facebook strana:Mеморијална галерија “ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“
Тел. 060-3137388 Слађана Старчевић
060-3185922 Влада Старчевић

О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
за
ИЗЛАГАЊЕ у Меморијалној галерији „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“
излагачка сезона 2022.

Право учешћа имају уметници до 40 година.
Рок за доставу електронских пријава је 15.12.2021. на имејл: memgaldusan@gmail.com
Пријаве могу доставити аутори, групе аутора, ликовни критичари, кустоси са предлогом
ауторских концепција из Србије и иностранства. Могу се пријавити самосталне и групне
изложбе, интердисциплинарни пројекти, перформанси, инсталације.
Пријава треба да садржи детаљан опис програма, визуелни материјал о изложби – пројекту
(фотографије, цртежи, скице, нацрти и сл.), биографију уметника са контакт телефоном и
имејлом, податке о ауторима уколико се ради о заједничком пројекту, опис техничких потреба
(видео-пројектор, озвучење, постаменти и сл.).
Пријаве разматра Уметнички савет Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“, а
резултати конкурса ће бити објављени 25.12.2021. Примљени учесници биће имејлом
обавештени о резултату конкурса.
Обавезе Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“:
– Поставка и опремање изложбе
– Штампање каталога излагача
– Медијска промоција излагача
Обавезе излагача:
– Допрема и одпрема радова о њиховом трошку
– Од изложених радова, по избору Галерије, или по договору, један рад остаје у
власништву Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“.
Уколико излагач не присуствује отварању своје изложбе Меморијална галерија
„ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ задржава 2 рада од изложених радова.
Контакт за додатне информације:
е-маил: memgaldusan@gmail.com
моб.тел. 060-3137388 Слађана Старчевић
Смедеревска Паланка Меморијална галерија
15.10.2021. „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/konkurs-za-izlaganje-u-memorijalnoj-galeriji-dusan-starcevic/