КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА ОПШТИНЕ ПАЛАНКА О ПОЛОЖАЈУ РОМА У НАШЕМ ГРАДУ

Најчешће се истиче да су укупно друштвено сиромаштво и проблеми са којима се суочава држава у процесу транзиције препреке пуном остваривању људских права Рома и остваривању мера унапређења њиховог положаја. С друге стране, одлагање решавања нагомиланих проблема још више оптерећује положај породица које трпе последице
генерацијског сиромаштва и дискриминације и према којима слаби друштвена солидарност и спремност већине да подржи афирмативне мере неопходне за превазилажење сиромаштва.

Настојећи да допринесе да се такво стање превазиђе и да јавна управа оснажи своје ресурсе за унапређење положаја сиромашних, посебно Рома, као друштвене групе која се једина суочава са структурним сиромаштвом, Дарко Стојадиновић, Општински координатор за ромска питања, истиче значај примера решавања проблема Рома као основе за осмишљавање целовитих, економичних и ефикасних модела њихове укупне интеграције.

Питали смо Стојадиновића шта је општина Смедеревска Паланка у протеклој години учинила по питању Рома и њиховог социјалног укључивања на територији Паланке:

„Ја се на функцији координатора за ромска питања налазим од 27. јуна 2017 године и до данас сам урадио низ активности на побољшању живота Рома у нашој општини. Тако је 18. јула 2017 године усвојен предлог о усвајању мобилног тима за инклузивно образовање Рома и Ромкиња у Паланци и изабрани су његови представници. 7. августа усвојен је, одлуком већа, предлог о формирању мобилног тима чија је једна од дужности да испитује потребе Ромске заједнице у општини Смедеревска Паланка, посебно у области образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања у оквиру делокруга послова институције која их је предложила.

Искоординиране су жалбе о дискриминацији као и информисање грађана којим се службама требају обратити.

Услишен је велики број молби, кренувши од новорођених, здравствено социјално-угрожених особа као и студената којима смо путем информисања као и на финансијски начин помогли.

У сарадњи са Владом Републике Србије и Канцеларијом за Косово и Метохију остварена је бесплатна правна помоћ за интерно расељена лица, избеглице и повратнике по основу споразума о реадмисији.

Слободно можемо рећи да је у Смедеревској Паланци учињено много тога што до сада није био случај.

Усвајањем нове стратегије Владе Републике Србије од 3. марта 2016 године, Влада доноси одлуку о усвајању акционог плана за примену стратегије за социално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025 године којим остварује услове за њихову социјалну укљученост, смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације.

Након овог 19. децембра 2017 године је усвојен и Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2018 до 2020 године на основу којег је за његову реализацију  буџетом предвиђено 1.000.000 динара за 2018 годину.“

За шта ће ова средства бити утрошена?

  1. Обезбеђивање материјалне подршке Ромској деци за укључивање и опстајање у образовању.
  •  Обезбеђивање ужина за децу из социјално угрожених породица
  • Обезбеђивање школског прибора
  • Ваншколске активности
  • Обезбеђивање помоћи деци у смислу опремања за полазак у први разред или предшколски програм.

2. Унапређивање базе података и ажурирање података о здравственом     стању популације

  • Припрема јединственог инструмента за анкетирање и успостављање базе података са родно осетљивим подацима
  • Периодично прикупљање података на терену
  • Пружање финансијске помоћи у циљу побољшања здравственог стања Ромске популације, на основу предате молбе о здравственом стању, према извештају специјалисте и предрачуна за лекове.

3.  Стварање  услова за инклузивно становање Рома и квалитетан развој и сарадњу Ромске већинске заједнице.

  • Израда програма и плана развоја насеља (Легализација објеката и инфраструктура)

Укупан планирани буџет за наредне три године износи 5.340.000 динара које би се у складу са законом и одлуком Владе Републике Србије према усвојеној стратегији 3. марта 2016 за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији Општине Смедеревска Паланка спровело.

Шта би додали за крај разговора?

Искористио би прилику да се захвалим Влади Републике Србије, Канцеларији за људска и мањинска права, Националном савету ромских националних мањина, Сталној конференцији градова и општина, Сталној конференцији ромских удружења грађана, Општини Крагујевац-Зорану Павловићу, члановима Мобилног тима, члановима Локалног тима, Милици Деспотовић, Привременом органу Општине Смедеревска Паланка, председнику Николи Вучену и Топлици Пинторовићу који су заједничким деловањем допринели раду.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/koordinator-za-romska-pitanja-opstine-palanka-o-polozaju-roma-u-nasem-gradu/