Републички завод за статистику саопштио је да се током II квартала 2021. године може уочити пораст броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила, осим мопеда који бележе пад.