НАЈВЕЋУ ПРОСЕЧНУ ПЛАТУ У МАРТУ ИМАЛИ ПРОГРАМЕРИ – 176 000 ДИНАРА

Просечна мартовска нето плата у Србији била је 47.814 динара, или 386 евра, и реално је 1,6 одсто већа у односу на фебруар. Републички завод за статистику објавио је и податке о мартовским платама по делатностима, из којих произлази да је највећа просечна зарада запослених у области информисања и комуникација – 91.242 динара. Иза њих су финансијске делатности и делатности осигурања с просечном мартовском платом од 88.552 динара, затим стручне, научне, иновационе и технолошке делатности – 79.763, снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – 79.623, рударство – 75.045, пословање некретнинама – 56.668, државна управа и обавезно социјално осигурање – 50.214, саобраћај и складиштење – 49.931 динар. Све остале делатности имају просечну зараду мању од републичке, а најмања је прошлог месеца забележена у делатности услуга смештаја и исхране – 29.832 динара. 

Групу од десет делатности у којима се бележе највеће мартовске нето зараде предводе рачунско програмирање и консултантске делатности, с просеком од 176.335 динара, односно готово четири просечне републичке зараде. Занимљиво је да су мајстори који поправљају рачунаре и предмете за личну употребу у марту имали просечну зараду од 24.912 динара, а рачуница показује да они који оспособљавају рачунаре да би програмери радили месечно зарађују седам пута мање. У истој бранши су и производња рачунара, електронских и оптичких производа, с мартовским просеком од 76.855 динара

 После рачунарског програмирања и консултантских делатности, највеће мартовске просечне плате забележене су у ваздушном саобраћају – 162.468 динара, затим у рекламирању и истраживању тржишта – 131.447, управљачким делатностима и саветовању – 127.618, производњи дуванских производа – 126.940, услужним делатностима у рударству – 113.592, експлоатацији сирове нафте и природног гаса – 102.256, финансијским услугама – 100.892, производњи кокса и деривата нафте – 98.766 и производњи основних фармацеутских производа – 80.859 динара.

С друге стране, групу од десет делатности с најнижим просечним мартовским платама „предводе” делатност путних агенција, тур-оператера и резерација с 21.746 динара, што је 2.174 динара мање од минималне зараде прописане за март, која је утврђена на 23.920 динара. Мање од минималца добили су и запослени у уклањању отпадних вода јер им је мартовска просечна зарада, по подацима РСЗ-а, 22.666 динара, као и запослени у кинематографији, телевизијској и музичкој продукцији с мартовском платом од 23.686 динара. Следе прерада дрвета и производи од дрвета – 27.118, помоћне делатности у финансијским услугама и осигурању – 28.147, остале услужне делатности – 30.175, трговина на мало – 30.391, заштитне и истраживачке делатности – 31.033 и производња намештаја – 33.482 динара.

Извор:Дневник

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/najvecu-prosecnu-platu-u-martu-imali-programeri-176-000-dinara/