НАКНАДА ЗА ОНЕ КОЈИ СУ ДОБИЛИ ОТКАЗ ОД 22.838 ДО 52.943 ДИНАРА

Од 1. фебруара најнижи месечни износ новчане накнаде за незапослене биће 22.838 динара, а највиши 52.943.

Дневна новчана накнада износиће 1.020 динара. Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић је, на основу члана 70, став 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, потписао усклађени износ за најнижу и највишу месечну новчану накнаду за незапослене, чија примена ће почети од наредног месеца.

Током прошле године дневна новчана накнада износила је 1.000 динара, најнижи месечни износ био је 22.390, а највиши 51.905. То пак значи да ће од наредног месеца дневна основица новчане накнаде за незапослене бити 20 динара већа, најнижа месечна 458, а највиша месечна 1.039 динара.

Иначе, основица дневне новчане накнаде, као и најнижи и највиши месечни износ, по Закону о запошљавању, усклађују се с годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години по подацима Републичког завода за статистику. Пошто је Републички завод за статистику 11. јануара ове године саопштио годишњи индекс потрошачких цена у претходној календарској години, директор НСЗ-а је на основу тих података утврдио овогодишњи износ најниже и највише месечне накнаде за незапослене, а она се примењује од наредног месеца.

Новчана накнада се исплаћује незапосленима од три месеца до једне године, у зависности од претходно оствареног радног стажа, а само у изузетним ситуација она може бити исплаћивана и две године. Незапослени који је пре доласка на евиденцију НСЗ-а имао од једне до пет година стажа осигурања има право на новчану накнаду у трајању од три месеца. Они који су пре доласка на евиденцију НСЗ-а имали стаж осигурања од пет до 15 година, остварују право на новчану накнаду у трајању од шест месеци. На новчану накнаду девет месеци имају право незапослени који имају од 15 до 22 године стажа осигурања, а на годину новчане накнаде могу рачунати они који су радили дуже од 25 година. При том, годином стажа осигурања сматра се навршених 12 месеци за које је обвезник доприноса био обавезно осигуран.

Изузетно, новчана накнада припада незапосленом 24 месеца, односно две године, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију недостаје до две године. Испуњеност услова за остваривање права на пензију, по основу стажа осигурања, незапослени доказује појединачним актом организације надлежне за пензијско и инвалидско осигурање.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/naknada-za-one-koji-su-dobili-otkaz-od-22-838-do-52-943-dinara/