НАСТАВАК РЕГИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ruralni-razvojЗахваљујући подршци Фондације за отворено друштво, Србија, Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” ће и у наредном периоду реализовати низ активности у области руралног развоја, а у оквиру пројекта „Регионална платформа за рурални развој – Браничево-Подунавље у корак са ЕУ“. Пројекат се реализује на територији региона Браничево-Подунавље, а предвиђено је да траје до 30. јуна 2017. године.
У претходном периоду, реализовано је низ едукација и јавних догађаја у којима је учествовало преко 200 заинтересованих страна из Региона, али и из целе Србије. Ове активности допринеле су унапређењу информисаности о различитим аспектима ЕУ, националних и локалних политика руралног развоја, попут процеса преговора о приступању Србије у ЕУ, међу-секторске сарадње, могућности подршке развоју пољопривреде и руралном развоју на локалном нивоу и др. Kроз реализацију пројектних активности, унапређена је комуникација са сличним иницијативама у Србији и различитим релевантним институцијама и организацијама на националном нивоу. Један од кључних резултата заједничког рада представника различитих институција и сектора из Региона, представља и припремљена Регионална стратегија руралног развоја за период 2016-2020. као основни документ за конкретније кораке и иницијативе.

Наставак пројекта посебно се фокусира на вертикално и хоризонтално умрежавање и наставак јачања капацитета свих заинтересованих страна БП региона за активно учешће у процесима приближавања ЕУ у области руралног развоја. Предвиђена је реализација низа едукација и јавних догађаја у сврху информисања и промоције актуелних тема у области руралног развоја, повећање информисаног учешћа различитих актера из Региона и целе Србије у актуелне реформске процесе на националном нивоу и преговоре о чланству Србије са ЕУ у области руралног развоја. Фокус пројекта ће бити и на ефикаснијем спровођењу политика руралног развоја РС на регионалном нивоу кроз израду Акционог плана за спровођење Регионалне стратегије руралног развоја и дизајнирање конкретних регионалних пројектних предлога у овој области од стране различитих партнерских иницијатива, који би били промовисани код различитих донатора. Једна од кључних активности предвиђа и успостављање Регионалне платформе за рурални развој, која ће као мулти-секторско тело имати функцију регионалног тхинк-тханк-а у области руралног развоја.

Пројекат предвиђа активно укључивање креатора локалних политика и запослених у локалним самоуправама, организација цивилног друштва и власника пољопривредних газдинстава, представника задруга, предузетника и МСП који својим пословним активностима доприносе руралном развоју, као и свих заинтересованих страна из региона Браничево-Подунавље.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/nastavak-regionalnog-projekta-iz-oblasti-ruralnog-razvoja/