Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ће ученици, у оквиру реформе гимназијског образовања коју спроводи од школске 2020/2021. годинемоћи по први пут да похађају и нови програм наставе и учења за спортска одељења у седам гимназија у Србији.