НСЗ И ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА РАСПИСАЛИ ДВА ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Општина Смедеревска Паланка и Национална служба за запошљавање-филијала Смедерево 01.6.2022. расписали су два Јавна позива. На основу закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.год. између Националне службе за запошљавање филијала Смедерево и Општине Смедеревска Паланка, опредељена су заједничка средства у износу од 11.764.705,88 динара, путем којих ће кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима бити запослено преко 40 незапослених лица:

  • Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање: субвенција је намењена незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-филијала Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција се додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Смедеревска Паланка.Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе-филијали Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs. Јавни позив је отворен 01.6.2022., а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.6.2022. године.
  •  Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих: субвенција се одобрава послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (ЈЛС Смедеревска Паланка разврстана је у трећу групу), а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и за општину Смедеревска Паланка износи 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, кориснике новчане социјалне помоћи, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља. Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе , филијала Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, филијала Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. Јавни позив је отворен од дана објављивања-01.6.2022. до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.8.20212 године. Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености јединице локалне самоуправе могу се добити у филијали Смедерево-Одељење Смедерево, телефон: 026/633-036 и 026/633-028.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/nsz-i-opstina-smederevska-palanka-raspisali-dva-javna-poziva-za-zaposljavanje/