ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ  10 СЕОСКИХ КУЋА

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Општина Смедеревска Паланка обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 10 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 04.01.2017. године на огласним таблама општине Смедеревска Паланка и месних заједница града/општине и на интернет презентацији општине  Смедеревка Паланка www.smederevskapalanka.rs  и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији oпштине Смедеревска Паланка кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 04.01.2017. године до 17.02. 2017. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 026/310-122 лок.213 или код повереника за избеглице, адреса Вука Караџића бр. 25, Смедеревска Паланка канцеларија бр.213

Документ преузмите овде ⇒seoske kuce

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/obavestenje-o-javnom-pozivu-za-resavanje-stambenih-potreba-izbeglica/