ОБАВЕЗА УПИСА ВИНОГРАДА У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Сва физичка и правна лица, односно предузетници који имају у власништву, закупу или другом облику својине 10 и више ари винограда, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ уписа у Виноградарски регистар што је у складу са Законом о вину (Сл. Гласник РС, бр. 41/09 и 93/12), као и Правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра, и обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар Сл. Гласник РС, бр.33/10 и Правилник о изменама и допунама истог, Сл. Гласник РС бр. 9/14 од 30. јануара 2014. године.

Ова обавеза се такође односи и на све оне винограде који имају мање од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет. – Виноградарска парцела јесте пољопривредна парцела на којој се налази виноград са јединственим карактеристикама: један облик власништва, једна сорта, односно сортимент, једна подлога, један размак садње, један узгојни облик, једна година садње, један просечан принос по хектару и једна намена грожђа;

– Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама, као и о другим подацима у складу са правилником; – Графички приказ виноградарске парцелејесте графички приказ са подацима о тој виноградарској парцели, добијен након мерења, односно одређивања површине виноградарске парцеле применом геоинформационог система и технике, као и трансформације и обраде података;
– Извод из Виноградарског регистра јесте извод из базе Виноградарског регистра са подацима о произвођачу грожђа и његовим виноградарским парцелама у складу са последњом променом података; – Произвођач грожђа јесте физичко лице, правно лице, односно предузетник који се бави производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар;

Сваком произвођачу грожђа приликом уписа у Регистар додељује се регистарски број и издаје извод из Регистра са бројевима виноградарских парцела и графички приказ тих парцела.
• Произвођач грожђа може да имасамо један регистарски број.
• Регистарски број који је једном додељенне може се мењати.
• Регистарски број који је додељен једном произвођачу грожђане може бити додељен неком другом произвођачу грожђа у случају његовог брисања из Регистра.
Kао помоћ произвођачима грожђа, који по основу Закона о вину морају да се упишу у Виноградарски регистар и пријаве податке о својим виноградима, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде променило је Правилник о виноградарском регистру.

Изменама и допунама овог правилника, произвођачи грожђа неће морати да подносе документацију о катастарским подацима (извод из листа непокретности и копије планова парцела), као и извод из Агенције за привредне регистре (за привредне субјекете), већ ће Министарство, односно Центар за виноградарство и винарство преко својих шест канцеларија у Београду, Новом Саду, Kрагујевцу, Неготину, Александровцу и Нишу, прибављати неопходне податке из расположивих база Републичког геодетског завода и Агенције за привредне регистре.

Такви произвођачи грожђа, који неће имати трошкове за упис у Виноградарски регистар, већ ће подношењем попуњеног захтева за упис у Виноградарски регистар (ВВ1 обрасца) веома лако да започну процедуру уписа и остваре ову законску обавезу, која је иначе обавеза у свим земљама Европске уније.
Произвођачи грожђа су дужни да, ради утврђивања производног потенцијала, сваке године након бербе, а најкасније до 15. новембра, пријаве Министарству пољопривреде промене података о годишњој производњи грожђа са родних виноградарских парцела. Принос грожђа се извештава на
обрасцу. На истом обрасцу подноси се захтев за промену података у Виноградарском регистру, промену података о произвођачу грожђа, промену података на виноградарским парцелама. Све промене података уписаних у Регистар пријављују се у року од 15 дана од дана промене.
Лице које подноси захтев за остваривање права на подстицај за производне винограде мора бити уписано у Виноградарски регистар за парцеле за које се подноси захтев за остваривање права на подстицај, у складу са законом којим се уређује вино.

Према попису пољопривреде који је спроведен у 2012. години, у Републици Србији има око 22.000 ха. под виноградима, а производњом грожђа се бави око 80.000 газдинстава.

ПССС Смедерево
Биљана Николић, дипл.инж.пољ.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/obaveza-upisa-vinograda-u-vinogradarski-registar/