ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од 2004. године започело је процес регистрације пољопривредних газдинстава, са циљем да тачно препозна кориснике аграрног буџета како би рационалније спровело мере за подстицање развоја пољопривредне производње и успоставило директан контакт са произвођачима без посредника. Упис пољопривредних газдинстава је добровољан, бесплатан и није везан за рок.
Пољопривредна газдинства која су уписана у регистар морају сваке године, у периоду од 1.марта до 30.априла да изврше обнову регистрације. Обнова регистрације се врши на основу захтева носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћеног лица у пољопривредном газдинству. Захтев за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства подноси се подручној јединици Управе за трезор, према седишту правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту пољопривредника који је носилац породичног пољопривредног газдинства. У обнови регистрације, Управи за трезор се достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:
1) пољопривредним културама на земљишту које се односе на текућу годину;
2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;
3) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).
Ако после истека рока за обнову регистрације дође до промене пољопривредне културе на земљишту, носилац породичног пољопривредног газдинства дужан је да изврши исправку ових података до 31. маја текуће године.
У случају да пољопривредно газдинство не изврши обнову регистрације, престане неки од услова за упис, односно обнову регистрације, и у случајевима неизвршавања преузетих обавеза, пасивни статус се одређује аутоматски, истеком рока за обнову регистрације, престанком неког од услова за упис, односно обнову регистрације, односно даном доспећа преузетих обавеза, о чему се пољопривредном газдинству доставља обавештење.
У случају ако се утврди да пољопривредно газдинство није уписало у Регистар све катастарске парцеле земљишта на којима обавља пољопривредну производњу и непридржавања прописа, пасивни статус, као и обнова активног статуса пољопривредног газдинства се одређује решењем директора Управе.
Ако је пољопривредно газдинство у пасивном статусу не може да остварује мере за подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имало право према посебним прописима, нити земљишни фонд може да буде предмет уписа другог пољопривредног газдинства.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/obnova-registracije-poljoprivrednih-gazdinstava/