ОПШТИНА ПАЛАНКА РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

На основу Одлуке Општинског већа расписан је Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Смедеревска Паланка.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће.

2.Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичком омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице

3. Постављање и набавка материјала за термичку изолазију испод кровоног покривача за породичне куће

4. Набавка и инсталација котлова на природни гас и/ или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простроа (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

5. Замена постојеће или уградња цевне мреже, грејних тела- радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде

6. Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

7.Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унепређења енергетске ефикасности у 2022. години, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, у складу са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Смедеревска Паланка.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка.

Kонкурс је отворен до 6. јуна.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/opstina-palanka-raspisala-konkurs-za-sanaciju-stambenih-objekata/