ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА УПУТИЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА БЕСПЛАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА КАН

Општина Смедеревска Паланка оглашава бесповратну испоруку минералног ђубрива KАН 27% Н из Републичких робних резерви

Општина Смедеревска Паланка оглашава бесповратну испоруку 58 750 кг минералног ђубрива KАН 27% Н физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства на територији општине Смедеревска Паланка.

На јавни позив може се јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства које :
У структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2018. години, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства и обнови регистрације , као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ( „Службени гласник РС“, број 46/2017) , са територије општине Смедеревска Паланка.

Потребна документација:
-Извод управе за трезор-биљна структура
-Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава
Нема неизмерене обавезе према општини Смедеревска Паланка (дуговања за порез на пољопривредно земљиште)
Потребна документација :
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе (соба 302)

Физичко лице- носилац пољопривредног газдинства, које стиче право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KАН 27%, може да преузме највише 500кг по хектару, а највише за један хектар пријављене површине воћем, у складу са Правилником.

НАПОМЕНА: Максимална количина за коју физичко лице – носилац пољопривредног газдинства може поднети захтев је 500кг, а испоручена количина ће зависити од броја поднетих Захтева и пријављених површина.

Захтев за преузимање минералног ђубрива KАН 27% Н физичко лице- носилац пољопривредног газдинства поднеће Општини Смедеревска Паланка у периоду од 25. октобра до 2. новембра 2018. године. Захтеви ће се подносити радним данима у просторијама мале сале Општине Смедеревска Паланка од 8 до 18 часова.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/opstina-smederevska-palanka-uputila-javni-poziv-poljoprivrednicima-za-besplatnu-isporuku-mineralnog-djubriva-kan/