ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА СУБВЕНЦИОНИШЕ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Позивају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана за субвенционисање  каматне стопе за наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом.

            ИЗНОС КРЕДИТА:  минимално 120.000,00  динара
                                                  максимално 500.000,00 динара
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ: 12 месеци
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ КАМАТЕ: 31.12.2019. године

            ВРСТА КРЕДИТА: наменски краткорочни кредит са фиксном каматном стопом за набавку (репроматеријала за сетву, ђубрива, резервних делова, горива, храна за животиње) за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом.

Пољопривредно газдинство (физичко лице ) која је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом има право на један кредит и захтев подноси банци.

Сав ризик одобрења и наплате кредита од носилаца регистрованих активних пољопривредних газдинстава на територији општине Велика Плана сноси банка која је одобрила пласман.

За сваки одобрени кредит носиоцима  регистрованих активних пољопривредних   газдинстава на територији општине Велика Плана, Општина Велика Плана ће субвенционисати  камату у износу од 100%.
Трошкови једнократне накнаде за обраду кредита иду на терет корисника  до 1,5% од реализованог износа кредита
Општина Велика Плана ће реализовати уплату износа субвенционисане камате у целости по одобрењу кредита корисницима кредита од стране банке на начин  који је регулисан уговором о регулисању међусобних односа у реализацији програма субвенционисања каматне стопе.

II

Право учешћа на конкурсу за добијање субвенција имају:

1) физичка лица –носиоци пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, да немају обавезе на основу субвеционисаних пољопривредних кредита из претходне године, односно да су измирили све обавезе на основу субвенционисани пласмана из претходних година
III

Конкурс је отворен од  ___________ године и траје до утрошка износа средстава предвиђених за ове намене, а крајњи рок за подношење захтева је 30. новембар 2019. године.
Захтеви за одорење субвенционисања каматне стопе за пољопривредне кредите се подносе код  следећих банака:

  • КОМЕРЦИЈАЛНA БАНКA А.Д.  филијала Велика Плана, Милоша Великог 77 Радно време од 8.30-16 часова

  • ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. филијала Велика Плана, Милошта Великог 107

Радно време од 8-16 часова

  • БАНКА ИНТЕЗА А.Д. филијала Велика Плана, Момира Гајића 2

Радно време од 8 -15.30 часова

Све информације:
Општинска управа општине Велика Плана
Одељење за привреду и лер- канцеларија 47
Телефон: 026-514-262

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/opstina-velika-plana-subvencionise-kamate-na-kredite-poljoprivrednicima/