ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЧКУ 2021. ГОДИНУ У МЕМОРИЈАЛНОЈ ГАЛЕРИЈИ „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“

Меморијална галерија „ ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“
О Б Ј А В Љ У Ј Е
К О Н К У Р С
за
ИЗЛАГАЊЕ у Меморијалној галерији „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“
излагачка сезона 2021.
Право учешћа имају уметници до 40 година.
Рок за доставу електронских пријава је 15.12.2020. на имејл: memgaldusan@gmail.com
Пријаве могу доставити аутори, групе аутора, ликовни критичари, кустоси са предлогом
ауторских концепција. Могу се пријавити самосталне и групне изложбе, интердисциплинарни пројекти, перформанси, инсталације..
Пријава треба да садржи детаљан опис програма, визуелни материјал о изложби – пројекту
(фотографије, цртежи, скице, нацрти и сл.), биографију уметника са контакт телефоном и
имејлом, податке о ауторима уколико се ради о заједничком пројекту, опис техничких потреба
(видео-пројектор, озвучење, постаменти и сл.)
Пријаве разматра Уметнички савет Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“, а
резултати конкурса ће бити објављени 30.12.2020. Примљени учесници биће имејлом
обавештени о резултату конкурса.
Обавезе Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“:
– Штампање каталога излагача
– Медијска промоција излагача
Обавезе излагача:
– Допрема и одпрема радова о њиховом трошку
– Од изложених радова, по избору Галерије, или по договору, један рад остаје у
власништву Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“.
Уколико излагач не присуствује отварању своје изложбе Меморијална галерија
„ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ задржава 2 рада од изложених радова.
Контакт за додатне информације:
е-маил: memgaldusan@gmail.com
моб.тел. 060-3137388 Слађана Старчевић
Смедеревска Паланка Меморијална галерија
15.10.2020                               „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/otvoren-konkurs-za-izlagacku-2021-godinu-u-memorijalnoj-galeriji-dusan-starcevic/