ПЛАТЕ НАЈВИШЕ ПОРАСЛЕ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОБЈАВИО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Просечна зарада без пореза и доприноса обрачуната у нашој земљи за други квартал 2021. године износила је 65 014 динара и у поређењу са истим периодом прошле године номинално је виша за 9,8 одсто, а реално за 6,4 одсто, саопштио је Републички завод за статитику у извештају „Трендови 2”.

– Номиналне зараде су се, у периоду од годину дана уназад, кретале у складу са кретањем реалне економије и буџета, истовремено се прилагођавајући тржишним показатељима, то јест понуди и потражњи радне снаге – каже се у извештају Завода за статистику. – Након што је просечна зарада без пореза и доприноса, изражена у еврима, у децембру 2017. први пут премашила 400 евра, током целе 2020. године била је на нивоу изнад 450 евра. У децембру 2020. достигла је 562 евра, што је уједно највиша вредност забележена у посматраном периоду, након чега бележи незнатан пад, да би се, почев од марта па до јуна 2021, стабилизовала на нивоу од око 553 евра.

Највећи раст плата у првом полугодишту у односу на исти период 2020.године забележен је у секторима здравства и социјалне заштите 13,7 одсто, информисања и комуникације 11,7 одсто, администартивних и помоћно услужних делатности 7,5 одсто и у стручним, нааучним и техничким делатонстим седам одсто.

Највиша плате у прва два квартала 2021. године обрачуната је у областима: рачунарског програмирања и консултанске делатности (173.274 динара), ваздушном саобраћају (142.311), научном истраживању и развоју (130.072), експлоатацији сирове нафте и природног гаса (128.550), дунавској производњи (123.792) и финансијским услуга, осим осигурања и пензијских фондова (121.752). У свим осталим областима зараде су се кретале у распону од 36.104 динара у делатностими припремања и послуживања хране и пића до 114.305 динара у услужним делатностима у рударству и геолошким истраживањима.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/plate-najvise-porasle-u-zdravstvu-i-socijalnoj-zastiti-objavio-republicki-zavod-za-statistiku/