ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

На сајту Управе за аграрна плаћања објављен је јуче Правилник, којим се ближе прописује набавка приплодних грла како би се унапредила примарна сточарска производња.Наведеним Правилником ближе се прописују подстицаји за унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину, а максиманлни износ у једној календарској години је 3 милиона динара.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то могу бити: физичка лица, предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге, средње школе, научно-истраживачке организације, манастири.

Право на подстицај се остварује уколико је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. јула до 15. октобра текуће године. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1. грла говеда

јуница товних раса старости од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,
јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,
бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;

2. грла оваца и коза

оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци
коза – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
двисци старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

3. грла свиња

назимица старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
нерастова старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

4. пчелињих матица

Детаље о самом конкурсу можете пронаћи на сајту Управе за аграрна плаћања.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/podsticaji-za-unapredjenje-primarne-stocarske-proizvodnje/