ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМУ У ОБЛАСТИ ПРЕРАДЕ МЛЕКА, ПРОИЗВОДЊЕ ПИВА, ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека и меса и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића.

Подстицаји за инвестиције у прераду млека обухватају:

1) набавку нових специјалних возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом

(мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавку нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа

од млека;

3) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме,

алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

4) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део

прерађивачког погона;
5) набавку нове опреме за дезинфекцију радника.

6) набавку контролних маркица за обележавање производа од млека са ознаком географског

порекла.

Подстицаји за инвестиције у прераду меса обухватају:

1) набавку нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова;

2) набавку нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавку нове опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и

прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи;

4) набавку нове опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и

уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса;

5) набавку нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу;

7) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме,

алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку нове опреме за дезинфекцију радника.

9) набавку контролних маркица за обележавање производа од меса са ознаком географског

порекла

Подстицаји за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића обухватају:

1) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката,

опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

2) набавку нове опреме за пријем, припрему и прераду сировина за производњу вина, пива и

јаких алкохолних пића;

3) набавку нове опреме за производњу, пуњење, паковање и чување вина и јаких

алкохолних пића;

4) набавку нове опреме за дезинфекцију радника;

5) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као

део прерађивачког погона;

6) набавку опреме и машина које се користе у малој занатској производњи пива: за

припрему слада за комљење, за производњу сладовине, за производњу пива, додатна опрема    за отакање нефилтрираног пива као и отакање пива у стакленој амбалажи.

7) набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних

газдинстава  и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у

Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних

газдинстава у активном статусу.

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за

прераду млека и меса и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у 2018. години подноси

се у периоду од 14. новембра до 14. децембра 2018. године.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Петровић Снежана дипл.инж.

Стручни сарадник за агроекономију

ПССС Падинска Скела

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/podsticajna-sredstva-za-opremu-u-oblasti-prerade-mleka-proizvodnje-piva-vina-i-jakih-alkoholnih-pica/