ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА И ЗА ВАНБРАЧНЕ ПАРТНЕРЕ

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању, који је на снази од ове године, ванбрачним партнерима и супружницима који нису венчани, али имају породицу и живе заједно, омогућено је да буду корисници породичне пензије.

Наиме, Законом је предвиђено да после смрти супружника пензију може да прима и ванбрачни партнер, уколико је заједница трајала најмање три године. Да би се то и остварило, потребно је да суд у ванпарничном поступку донесе решење којим се утврђује постојање ванбрачне заједнице, а онда се, на основу тога, подноси захтев за стицање породичне пензије.

Право на породичну пензију је неотуђиво и захтев се може поднети било када. Ипак, за остваривање права на породичну пензију морају се испунити одређена правила и услови. Право на породичну пензију могу остварити чланови породице умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску пензију и преминулог корисника старосне или инвалидске пензије.

По Закону о ПИО, удовица може остварити то право само ако је навршила 53 године или ако је у тренутку смрти супружника имала најмање 45 година, а у том случају пензију ће моћи да прима тек када наврши 53 године. Мушкарци породичну пензију не могу добити пре него што напуне 58 година.

Последње измене и допуне Закона прописују да, ако је умрли осигураник или умрли корисник старосне или инвалидске пензије у тренутку закључења брака навршио 65 (мушкарац), односно 60 (жена) година живота, брачни друг може стећи право на породичну пензију под условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање две године. Тај закон каже да породични пензиони чек може добити и разведени супружник, уколико је судском пресудом утврђено да има право на издржавање.

Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота. Након тога дете има право на породичну пензију до завршетка школовања – највише до навршених 20 година живота ако похађа средњу школу и 26 година живота – ако похађа високошколску установу.

Износ породичне пензије код свих осигураника одређује се од старосне пензије, превремене или инвалидске, која би осигуранику припадала у часу смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице који имају право на примање. Тако је, уколико је реч о само једном члану, проценат 70 одсто, два – 80, три – 90 одсто, док ће четири или више чланова добити читав износ.

Породична пензија се исплаћује од дана испуњења услова ако је захтев поднет у року од шест месеци од првог наредног дана од дана смрти осигураника, односно од дана смрти корисника. Ако је захтев поднет по истеку тог рока, пензија се исплаћује од дана подношења захтева и за шест месеци уназад, под условом да подносилац захтева у том периоду није био осигуран.

Танјуг

Image by StockSnap from Pixabay

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/porodicna-penzija-i-za-vanbracne-partnere/