ПОРОДИЉСКО И ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

До сада су накнаду за време породиљског могле да добију само мајке у радном односу. Новим законом ово право је проширено на жене које самостално обављају делатност, које су власнице пољопривредног газдинства и које су радно ангажоване по основу привремених и повремених послова, уговора о делу и ауторског уговора.

Такође, од 1. јула ово право имају и незапослене жене које су у периоду од 18 месеци, пре рођења детета, остваривала приходе. Право на накнаду ће имати и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник, као и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета. Овој листи придружују се и запослене жене које су у радни однос ступиле након рођења детета. Трајање породиљског одсуства у овој ситуацији рачуна се од датума када је дете рођено.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/porodiljsko-i-za-nezaposlene/