ПОШТУЈТЕ ЗАКОН И СПРЕЧИТЕ ПОЖАРЕ

Услед климатских промена, али и непажње грађана, број пожара се у летњим месецима драстично увећава. Пожари на отвореном простору и шумски пожари узрокују уништавање читавог екосистема и наносе непроцењиве еколошке и материјалне штете. Најчешћи узрочник шумских пожара је човек – у преко 95 % случајева. Спаљивање обала и биљних остатака на њивама смањује приносе.

УПОЗОРАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
ЗАБРАЊЕНО СПАЉИВАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ !!!

Извод из Закона о заштити од пожара „Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закони)

III МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 46.
Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 m од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара.
Члан 50.
Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака. Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200 m од руба шуме супротно члану 46. овог закона;
спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору.

Надзор над применом Закона о заштити од пожара врши Министарство унутрашњих послова. У циљу сузбијања појаве спаљивања на отвореном простору, сви пожари биће испитани а починиоци процесуирани.

МЕЊАЈМО ЛОШЕ НАВИКЕ
СПРЕЧИМО ПОЖАРЕ, ЉУДСКЕ ЖРТВЕ И МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ!

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/postujte-zakon-i-sprecite-pozare/