ПОТПИС НА ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПЕНЗИЈЕ ВАЖИ ГОДИНУ ДАНА

Тешка болест, деменција, одлазак у дом, шлог после којег је особа непокретна и безброј других непредвиђених ситуација, попут одласка у иностранство, могу да доведу до потребе да пензијом располаже друга особа у име пензионера. Пензије могу да примају супружници, деца, унуци, најближи сродници, и процедура за такав поступак није компликована, али мора да се има ваљан разлог и морају да се прикупе потребни документи. У Фонду ПИО кажу да, уколико пензионер жели да уместо њега друга особа подиже пензију, то може да учини на следеће начине: – Овлашћењем у банци, овлашћењем које је оверио јавни бележник или се исплата може вршити на рачун установе социјалне заштите у којој је пензионер смештен – кажу у Фонду ПИО. – Пензионер и овлашћено лице имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези с којима се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих…). Ово важи и у случају промене имена, презимена, адресе или пребивалишта.

Фонд исплаћује пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања на територији Србије, али и друге државе, у зависности од пребивалишта пензионера. Корисници пензија и осталих права који имају пребивалиште у Републици Србији могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију: текући рачун, кућна адреса, шалтер испоручне поште и на рачун установе у коју је корисник смештен. Пензионерима који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд исплаћује пензију на девизни рачун.

Међутим, и пензионер може променити начин исплате. Исплата пензија и других права може се реализовати и преко овлашћених лица. Међутим, шта је потребно да би друго лице примало пензију?

– За подизање пензије од стране другог лица једино је битно вољно опредељење самог корисника – истичу у Фонду. – Уколико се пензионер определи да овласти друго лице да подиже његову пензију, односно новчану накнаду, то може да учини на следеће начине: када се пензија уплаћује на текући рачун – овлашћење за располагање средствима на текућем рачуну издаје банка, у складу са својом пословном политиком, и то овлашћење се не доставља Фонду, а када се пензија исплаћује на кућну адресу или преко шалтера испоручне поште – овлашћење оверава јавни бележник и оно се доставља филијали Фонда која врши исплату пензије.

Пензионер може да прима пензију и новчану накнаду и на рачун установе социјалне заштите у којој је смештен, с тим што мора да достави Фонду решење о смештају у установу, са инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица.

– Овлашћење важи најдуже 12 месеци од дана његовог издавања и врло је важно да пензионери воде рачуна о истеку рока и да га благовремено продуже, уколико то желе, а неопходно је да то учине најмање 30 дана пре истека рока важења овлашћења – наглашавају у Фонду.

У случају да после истека рока важења пензионер не жели да продужи овлашћење са истим лицем или не овласти друго лице, потребно је да о томе на време обавести Фонд и да се определи за неки други начин исплате. Уколико изостане избор даљег начина исплате, Фонд је принуђен да му пензију исплати на кућну адресу, а уколико му је пребивалиште ван Републике Србије, Фонд неће моћи да изврши исплату док се корисник не јави.

Пензионери треба да знају да овлашћење дато неком у њихово име да подиже пензију могу у сваком тренутку опозвати.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/potpis-na-ovlascenju-za-podizanje-penzije-vazi-godinu-dana/