ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ О НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА У ПОЉУ, ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И ЧУВАЊУ КУКУРУЗА У КЛИПУ ИЛИ ЗРНУ

Најважнији задатак произвођача је да правилно ускладиште убрани род у сопственим складиштима или код складиштара. Као неписано правило код нас у производњи кукуруза је да је откупна цена најнижа у време жетве, а највећу вредност достиже знатно касније, када је понуда робе на тржишту најмања. Због тога се већина произвођача одлучује да складишти своје производе и чека повољније цене.
Чување и каснија продаја кукуруза на нашим просторима још увек је пракса, нарочито на газдинствима са малим поседом, јер ускладиштени кукуруз, поред тога што се користи за исхрану стоке, преставља и извесну сигурност пољопривредних произвођача. Из наведених разлога произвођачи губитке током складиштења не мере, и ако они често могу бити значајни. Имајући у виду да губици током складиштења нису мали, потребно је све више пажње посветити управо пријему квалитетног зрна и контроли здравствене исправности кукуруза у складишту.
Као што је познато, на здравствену исправност кукуруза у складишту велики утицај има превентивна мера и то складиштење здравог кукуруза. Да би сачували род кукуруза здравим, пољопривредници морају да примене низ мера, почев од правилне и редовне заштите током вегетације, посебну пажњу би требало обратити на здравствену исправност приликом уноса робе у складишта, као и током периода чувања.
1. Превентивне мере у пољу (важи за мале и велике произвођаче) Визуелне прегледе у пољу треба обављати на сваких недељу дана, уклањањем комушине и прегледом клипова са 100 биљака. Уколико постоји више од 10% клипова са симптомима трулежи то поље треба што пре обрати и осушити зрно на мање од 14% влаге.
Пре бербе редовно пратити и садржај влаге у зрну, уколико постоје услови за брзо сушење зрна (до 48 сати) кукуруз брати са 23% влаге. Уколико не постоје такви услови, сачекати да влага падне на 14% под условом да није дошло до појаве интензивнх симптома.
Берба – Комбајн подесити тако да прави што мања оштећења. Уколико је берба ручна, уклањати клипове са симптомима. У највећем броју случајева ранија берба значи и мању концентрацију микотоксина.
2. Сушење зрна (важе за мале и велике произвођаче)
После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну да би се зауставио развој гљива, њихова физиолошка активност и синтеза микотоксина. Сушење зрна до 14% влаге треба да обавити у року од 24-48 часова после бербе. После сушења треба избегавати складиштење топлог зрна у хладна складишта, јер ће се појавити кондензација. Из наведених разлога, потребно је охладити зрно после сушења, а пре складиштења.
С обзиром да у нашој земљи од укупне пољопривредне производње највећи део припада мањим произвођачима, могућности вештачког сушења кукуруза су мале. Стога се кукуруз углавном суши природним путем и чува у кошевима или различитим прилагођеним складиштима. У таквом условима клипове треба пажљиво прегледати и одбацити све са промењеном бојом (црвена, ружичаста, љубичаста, бела), испуцалим или исклијалим зрнима (вивипарија), механички оштећене клипове, као и делове кочанке и нечистоће. Овакав начин сушења је безбедан само ако је релативна влажност 55% до 75%, а температура 40 до 150C .
3. Чување зрна – важе за малe произвођачe
1. Обезбедити исправно хигијенско стање складишта пре уношења зрна и одржавати хигијену током складиштења. Сви простори за чување морају бити, пре уношења зрна хигијенски исправни, а касније се морају редовно контролисати услови у њима;
2. Обавезно одвојити род од прошлогодишњег рода;
3. Не складиштити кукуруз на бетону да не би дошло до појаве кондензације;
4. Спречити механичке повреде и оштећења од инсеката;
5. Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха односно обезбеђено активно или пасивно проветравање;
6. Одржавати одговарајућу температуру у складишту; Температура и релативна влажност ваздуха у складиштима утичу и на састав микофлоре зрна. Гљиве се у складишту на температури 5-100C развијају веома споро, а на температури изнад 200C веома брзо.
7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне клипове. Трулеж клипа у зависности од проузроковача може бити различите боје – зелене, беле, црне или јарко црвене. За сада не постоје фунгициди који су ефикасни у спречавању развоја гљива на зрну кукуруза за људску употребу. Регистровано је неколико препарата, под различитим именом, на бази органских киселина, као што су пропионска и изобутерна киселина или мешавине ових киселина с амонијум изобутиратом. Ове киселине не одстрањују претходно настале микотоксине на зрну, али могу зауставити развој гљива и тиме даљу биосинтезу микотоксина.

4. Силажа Не користити силажу без претходно извршене потпуне ферментације.

Сања Миловановић Миленковић
ПССС Смедерево

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/preporuke-za-proizvodjace-o-nacinu-pregleda-u-polju-preventivnim-merama-i-cuvanju-kukuruza-u-klipu-ili-zrnu/