ПРИЈАВЕ ПЕНЗИОНЕРА ЗА БЕСПЛАТНЕ БАЊЕ ДО 7. СЕПТЕМБРА

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 27.775,00 динара.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.

Право  на бесплатну рехабилитацију имају сви корисници пензија који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 7. 2020. године 1€ = 117,5863 динара).

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7. септембром 2020. године.

ОБРАЗАЦ: ПРИЈАВА

СПИСАК УСТАНОВА У КОЈИМА КОРИСНИК ПЕНЗИЈЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ПРАВО НА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРЕМА ФИЛИЈАЛАМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ КОРИСНИК ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО:
1. Институт за рехабилитацију Београд „Селтерс“, Младеновац;
2. Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка Бања“, Аранђеловац;
3. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Сокобања;
4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“, Врњачка Бања;
5. Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш;
6. Специјална болница за рехабилитацију „Бањица“, Сокобања.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/prijave-penzionera-za-besplatne-banje-do-7-septembra/