ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА СЕ ОДЛАЖЕ ДО 2025. ГОДИНЕ

Закон о систему плата запослених у јавном сектору примењиваће се од 1. јануара 2025. године уместо од 2022, пише у предлогу измена овог прописа које је Влада усвојила и послала Скупштини,Закон је донет још 2016. године, а његова примена се стално одлаже.

У образложењу најновијег одлагања наводи се да се закон ослања на финансијске анализе из 2015. и ранијих година, а да је од тада дошло до промене фисклане политике и да су, кроз процес фискалне консолидације, створени услови за раст плата у јавном сектору.
Ове промене су утицале на потребу поновног разматрања кључних поставки у системском закону, пише у образложењу.

Спровођење свеобухватне финансијске анализе је у претходном периоду било отежено због ограничених могућности постојећег информационог система за обрачун плата, пише у образложењу.

Имплементација Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору би требало да омогући обрачун зарада кроз систем са аутоматским контролама уноса података. Овај систем ће у себи садржати податке о платама преко 450 хиљада запослених у јавном сектору.

Образлаже се и да је аналитички процес и процес комуникације реформе плата са свим деловима јавног сектора био успорен услед епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом.

Планирано је да се потпуна имплемтација система за обрачун плата у јавном сектору спроведе до 2024. године.

Фискални савет је у мишљењу на Нацрт Фискалне статегије 2022-2024. написао да се поново избегава постављање чврстог рока за завршетак реформе система зарада.

„Због неуређеног система плата и запослености у држави, годишње повећање плата у јавном сектору већ дужи низ година своди се на ад-хок одлуке Владе уместо на објективне економске параметре“, пише у мишљењу Фискалног савета.

Такође, многа важна питања су и даље отворена, пише Фискални савет и истиче да нема речи о висини основице, није познато када ће бити извршено и објављено вредновање радних места, није поменуто када се може очекивати регулатива за носиоце јавних функција, да ли ће у заједнички систем платних разреда бити укључени и војска и полиција и слично.

Савет подсећа и да је у статегији за 2015. истицано да је процес увођења централног регистра „при крају“, а да је сада увођење централног регистра највљено за 2023. годину.

Подсетимо, Закон о систему плата у јавном сектору предвиђа да се све плате рачунају тако што се јединствена основица множи са коефицијентом за одређени платни разред у које су распоређена сва радна места у јавном сектору.

С обзиром на то да је одложена примена Закона, у складу са тим су померени и рокови у оквиру Закона о запосленима у јавним службама, Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/primena-zakona-o-platnim-razredima-se-odlaze-do-2025-godine/