ПРИПРЕМЉЕНО УПУТСТВО О ВОЂЕЊУ МАТИЧНИХ КЊИГА

У циљу пуне примене Закона о матичним књигама Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је  Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига.

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига намењено је матичарима, а њиме се детаљније прописује начин вођења матичних књига, критеријуми за одређивање матичних подручја, чување матичних књига и списа.

Упутство садржи и правила о начину вршења увида у матичне књиге и списе, обнављања уништених или несталих матичних књига,  издавања извода из матичних књига и уверења о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге, вођењу евиденције о издатим изводима из матичних књига и уверењима о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге,  као и начину уписа податка о националној припадности и промени пола.

Поред тога, ради унапређења јединственог бирачког списка и тачности и ажурности података који се у њему воде, Министарство је изменама и допунама Закона о матичним књигама предвидело и  електронску размену података између Регистра матичних књига и јединственог бирачког списка,  пре свега података који се односе на чињеницу смрти, као и других релевантних податка.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/pripremljeno-uputstvo-o-vodjenju-maticnih-knjiga/