ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СРБИЈИ ЗА ФЕБРУАР ИЗНОСИЛА 46.990 ДИНАРА

По последњим подацима Републичког завода за статистику, просечна плата исплаћена у Србији прошлог месеца била је 46.990 динара, или 379 евра. Просечна нето зарада номинално је већа 13,2 одсто у односу на јануар ове године.Међутим, када се посматрају просечне нето плате до делатностима, долази се до податка да зараду већу од просечне имају запослени у само осам делатности. Далеко највећу просечну плату, од 95.974 динара, имају запослени у информисању и комуникацијама. У тој делатности просечна плата за рачунарско програмирање и консулатитвне делатности је чак 210.529 динара, што је преко четири пута више од просечне републичке зараде. Најнижу зараду у тој делатности пак имају кинематографска, телевизијска и музичка продукција, где је прошлог месеца забележен просек од свега 23.988 динара.

Просечна нето плата запослених у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром прошлог месеца износила је 78.920, док су они који раде у рударству у просеку зарадили 75.475 динара. На четвртом месту по висини просечне зараде су запослени у финансијским делатностима и делатностима осигурања, с просеком од 73.390 динара, а иза њих су стручне, научне, иновационе и техничке делатности, које су оствариле зараду од 67.541 динар. У тој делатности управљачке делатности и саветовање имају просечну прошломесечну плату од 134.653 динара, док они који раде на правним и рачуноводственим пословима имају 30.356.

Такође, у оквиру те делатности рекламирање и истраживање тржишта бележи просечну плату од 124.240 динара, што је два и по пута више од републичког просека. Већу просечну плату од републичке прошлог месеца забележили су и запослени у пословима некретнина – 52.884 динара, као и они који раде у државној управи и обавезном социјалном осигурању – 49.622. Просечна плата у саобраћају и складиштењу износи 49.150 динара, али је ту зарада запослених у ваздушном саобраћају у просеку 160.889 динара, док они који раде у копненом саобраћају и цевоводном транспорту зарађују 40.635.

Све остале делатности имају просечне зараде мање од републичке плате за фебруар ове године. Тако је прошломесечна просечна зарада запослених у пољопривреди, шумарству и рибарству 40.722 динара, прерађивачкој индустрији 44.075, снабдевању водом и управљању отпадним водама 41.387, грађевинарству 41.866,образовању 42.146, здравству 43.768.

Најмању просечну плату прошлог месеца забележили су запослени у услугама смештаја и исхране – 28.651 динар, и она је била 18.339 динара мања од републичког просека. Остале услужне делатности, где спадају делатност удружења, поправка рачунара и предмета за личну употребу, забележиле су просечну зараду од 36.387 динара. Просечна плата запослених на пословима административне и помоћне услужне делатности била је 39.681 динар, у трговини на велико и мало и поправци моторних возила 36.479, у уметности, забави и рекреацији 38.319.

Извор:Дневник

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/prosecna-plata-u-srbiji-za-februar-iznosila-46-990-dinara/