ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ВЕЋА ОВЛАШЋЕЊА И УНИФОРМЕ

Закон о просветној инспекцији који је ступио на снагу 14. априла 2018. године истакао је посебност положаја инспекције у области образовања у односу на закон који на општи начин уређује инспекцијски надзор.

Међутим, како пише Дневник, потребно је прецизирати поједине законске одредбе које се односе на послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, градовима, односно покрајини, и израду годишњег извештаја о раду просветне инспекције.

Надзор над радом просветне инспекције обавља министарство надлежно за послове образовања и васпитања, односно орган покрајинске управе надлежан за послове образовања и васпитања. Такође, Републичка просветна инспекција и после поверавања послова задржава одговорност и може, у складу са законом, вршити непосредан инспекцијски надзор на целој територији Републике Србије. Републичка просветна инспекција моћи ће сада непосредно да изврши инспекцијски надзор у надзираном субјекту на територији целе Србије, имајући у виду јавни интерес и осетљивост група (деце, ученика, студената…) чије интересе превасходно штити.

Међу најзанимљивијим одредбама је она о најави ношења униформи. Набавка службене одеће и обуће за републичке просветне инспекторе планирана је од 2022. године, по доношењу подзаконског акта који ће прописати изглед, садржину, право и обавезу коришћења службеног одела и обуће просветног инспектора у складу са Законом. Републичка просветна инспекција ће за службена одела и обућу издвојити 4.059.000 динара, односно највише до 2.500.000 динара за куповину службене одеће (летње и зимске), док ће у следећим годинама издвојити исти новац за за куповину службене обуће, капута и мантила.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/prosvetnoj-inspekciji-veca-ovlascenja-i-uniforme/