ПРВО ПОТВРДА ИЗ ШКОЛЕ ПА ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Ђаци корисници породичних пензија требало би да доставе ПИО фонду до краја септембра, а студенти до краја октобра, потврде о школовању, пошто је то један од услова за остваривање овог права. Деца старија од 15 година то већ знају, док је онима који тек пуне 15 година ово нова обавеза на коју не смеју да забораве како би несметано користили породичну пензију. Корисници од 20 до 26 година старости достављају потврде о студирању на високошколској установи и треба знати да постојећи закон не прави разлику између редовног и ванредног школовања, као ни између различитих категорија студената – самофинансирајућих и суфинансирајућих.

Осим података о идентитету детета и установи која је издаје, она треба да садржи и податке о томе на коју школску годину се односи, као и о статусу ученика или студента у тој школској години – кажу у ПИО. – Пошто се стално повећава број иностраних студената који наставу похађају у Србији, али и наших у иностранству, и то све чешће преко интернета, неопходно је утврдити основаност коришћења права на породичну пензију. Министарство просвете редовно ажурира списак школских установа које имају дозволу за рад, како би они који се образују у њима били сигурни да ли испуњавају услове за коришћење пензије. Доказе са ученицима ПИО фонд тумачи у сарадњи са Министарством.

За оне који се школују изван Србије, по школским програмима који нису увек слични онима који се примењују у домаћој просвети, некада је потребно додатно тумачити чињенице које су наведене. Најчешће разлике огледају се у другачијим нивоима школовања (нпр. назив иностране школске установе може да упућује на високу школу, иако се ради о средњошколској), различитом датуму почетка школске године, односно семестра, њиховог трајања и слично.

– Аутентичност школских потврда из иностранства често се не потврђује онако како је код нас уобичајено – печатом, већ електронским потписом, кодом или интернет-адресом за непосредну верификацију на страницама саме школе – објашњавају у ПИО. – Зато деца која се школују у иностранству и потврду добију на језику државе у којој се школују, треба уз потврду да доставе и превод овлашћеног судског тумача.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/prvo-potvrda-iz-skole-pa-porodicna-penzija/