Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) упозорио је све наше грађане који иду на одмор ван земље у време годишњих одмора на потребу да са собом на пут понесу и полису путног здравственог осигурања, која се може узети и преко добровољног осигурања које спроводи РФЗО.