РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОБУКУ 300 ВАТРОГАСАЦА

Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса;

3) да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;

4) да има завршено средње образовање и васпитање;

5) да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрaшњих послова;

6) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;

7) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичномоторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе, уз обавезу да најкасније до 01.07.2021. године достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица. Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs).

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

1. Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или са интернет адресе www.copo.edu.rs),

2. Оригинал уверење о држављанству (не старије од шест месеци),

3. Оригинал извод из матичне књиге рођених,

4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),

5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,

6. Очитана лична карта или оверена фотокопија личне карте која није чипована,

7. Оверена фотокопија возачке дозволе „Ц“ категорије.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/raspisan-konkurs-za-obuku-300-vatrogasaca/