РСЗ: ЗА ГОДИНУ ДАНА СРБИЈА ИЗГУБИЛА 37.000 СТАНОВНИКА

Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6.945.235, што је за око 37 хиљада становника мање у односу на годину раније, саопштио је Републички завод за статистику (РЗС).
Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,4 одсто.

Истовремено, процес демографског старења становништва манифестује се ниским и стално опадајућим учешћем младих и високим и континуирано растућим уделом старих у укупном становништву. Број становника у 2019. години, у односу на претходну, смањен је за нешто више од 37 хиљада.
Према подацима за Републику Србију у 2019. години, удео лица старих 65 и више година износи 20,7 одсто, а млађих од 15 година има 14,3 процената.
У периоду 2002–2019. број становника Србије континуирано опада. Посматрано на регионалном нивоу, једино Београдски регион бележи раст броја становника, док је најизраженији пад у Региону Јужне и Источне Србије.
Осим промене у укупном броју становника, евидентна је и промена у старосно-полној структури становништва, која се најбоље уочава на старосној пирамиди. У 2002. години, код оба пола је најзаступљенија популација старосне доби 45–49 год, док је у 2019, у укупној популацији, највећи удео мушкараца старих 40–44 год. и жена 65–69 год.
У периоду 2002–2019. удео лица млађих од 15 година је смањен са 16,1 на 14,3 посто, док је истовремено удео старих (65 и више година) повећан са 16,6 на 20,7 процената. Учешће женског фертилног становништва (15–49 година) у укупном становништву у истом периоду је смањено за 2,4%.
Овакви трендови утичу и на смањење учешћа становништва радног узраста (15–64) у укупној популацији, са 67,3% 2002. на 65,0% 2019. године.
У истом временском интервалу, просечна старост становништва је порасла за три године, са 40,2 на 43,3 године.
Становништво по типу насеља
Према проценама становништва по типу насеља, у Србији преовлађује градско становништво (61,0%). Посматрано по полу, 51,3% популације чине жене (3.561.503), а 48,7% мушкарци (3.383.732).
Процене су засноване на резултатима статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва, наводи се у саопштењу.

Извор РСЗ

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/rsz-za-godinu-dana-srbija-izgubila-37-000-stanovnika/