СКУПШТИНА СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је Скупштина Србије данас усвојила Закон о дуалном образовању, који доноси унапређење дела средњег стручног образовања у погледу стицања квалитетног знања, у складу са савременим техничко-технолошким развојем.

Законом се уређује систем међу заинтересованим странама, са јединственим циљем да младим људима омогући квалитет знања који се стиче на два места, теоријска знања у школама и практична знања у реалном радном окружењу – компанијама које прате техничко-технолошки развој.

На овај начин ученици стичу и вештину управљања знањима. Учење кроз рад не представља за ученике „просте мануелне задатке“, већ програмирање, пројектовање и руковођење „паметним машинама“, које су део савремених модерних производних процеса у компанијама.

Синергија теоријских и практичних знања омогућена је на недељном нивоу у складу са планом и програмом наставе и учења. За ученике у средњим стручним школама посебно је битно каријерно вођење и саветовање, којем се у овом закону даје посебно место.

Систем контроле над стицањем знања кроз овај закон оснажен је у садејству два система.

У процесу учења и евалуације учествују наставник практичне наставе (координатор учења кроз рад) и лиценцирани инструктор из компаније (са положеним дидактичко-педагошким вештинама) који заједно реализују, прате и процењују ученичко постигнуће.

Веома је битно нагласити да по овом закону ученик није у радном односу, већ у процесу стицања дела компетенција које се односе на учење кроз рад, а део су прописаног наставног плана и програма.

Ученици кроз овај закон стичу компетенције на учењу кроз рад које су им неопходне да би након средњег стручног образовања постали стручњаци и да би им било омогућено да стекну знања усклађена са савременим технолошким развојем, која могу да сагледају у компанијама.

Достигнутим квалитетом компетенција, који је усклађен са савременим техничко-технолошким развојем, млади постају запошљиви одмах након формалног образовања и на тај начин смањује се стопа незапослености младих до 25 година.

Такође, дуалним образовањем младима се омогућава и пролазност ка вишим нивоима образовања.

Надзор над повереним пословима Привредне коморе Србије који се односи на стицање компетенција у компанијама, као и над целокупним законом, спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Подршку дуалном образовању пружили су Немачка, Аустрија, Швајцарска, кластер италијанских компанија „Конфиндустрија“ и Америчка привредна комора.

Страни инвестиори не желе јефтину радну снагу, већ образоване стручњаке које подржавају кроз формални систем образовања, који на овај начин подржавају како у својим, тако и у домаћим компанијама.

На овај начин се такође решава проблем недостатка кадрова у компанијама, као и зауставља одлив средстава у неформално образовање које је у претходном периоду српску привреду коштало 3,5 милиона евра.

Отворена врата компанија показују висок степен друштвене одговорности домаћих и страних компанија, које, поред тога што ученицима обезбеђују учење у реалном радном окружењу, омогућавају и стипендије свим ученицима који се определе за дуални модел образовања, као и подршку и мотивацију за процес учења.

Држава је до сада доста новца улагала у опремање учионица/радионица, а с обзиром на то да она не може да приушти опремање свих учионица/радионица савременом опремом, реализација дела наставе у реалном радном окружењу омогућиће преусмеравање средстава у неке друге области као што је креирање нових модернизованих профила, истраживања и иновације у настави, истиче се у саопштењу.

Извор Влада Републике Србије

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/skupstina-srbije-usvojila-zakon-o-dualnom-obrazovanju/