СПИСАК КАНДИТА ИЗ ПАЛАНКЕ,ПЛАНЕ И СМЕДЕРЕВА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ НА РАЗГОВОР ЗА АНКЕТАРЕ

Републички завод за статистику је објавио списак анкетара који су позвани на разговор за анкетаре за спровођење Анкете о структури пољопривредних газдинстава, Финансијска редства за спровођење ове анкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из  претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (80%) и из националног буџета (15%).

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења Анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

На ужем списку се налази 12 кандидата из Смедеревске Паланке, 7 из Велике Плане и 18 из Смедерева са којима ће комисија обавити разговор у терминима који су у табели.

Документација коју је потребно донети на разговор:
копија личне карте или пасоша;
оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2018. години);
потврда послодавца или из Централног регистра ПИО којим се доказује да је кандидат запослен (запослени кандидати);
уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење може се приложити накнадно, тј. до почетка обуке);
уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана.
НАПОМЕНА: Уколико кандидат на интервјуу не поднесе на увид тражена документа, сматраће се да је одустао од рада у овој анкети.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/spisak-kandita-iz-palankeplane-i-smedereva-koji-su-pozvani-na-razgovor-za-anketare/