ŠPEDICIJA PO VAŠOJ MERI
Specijalizovani smo za najsloženije špediterske poslove. Carinsko posredovanje, skladištenje, sve vrste transporta, sve destinacije, bez obzira na količinu. Imamo carinske poslovnice u Beogradu i više gradova Srbije, a preko mreže saradnika i korespodenata pokrivamo sve carinske ispostave u zemlji. Da Vaša pošiljka bude na pravom mestu u pravo vreme, imamo rešenja.
ŠPEDICIJA PO VAŠOJ MERI
Specijalizovani smo za najsloženije špediterske poslove. Imamo rešenje i za Vas


USLUGE ŠPEDICIJE

Specijalizovani smo za najsloženije poslove i usluge špedicije u oblasti carinskog posredovanja, skladištenja i organizacije svih vrsta transporta.

Naše osnovne usluge obuhvataju:

 • CARINSKO POSREDOVANJE
 • TRANSPORT (zbirni, drumski, pomorski, vazdušni, železnički)
 • SKLADIŠTENJE
 • KONSALTING

POPUNITE UPIT


CARINSKO POSREDOVANJE


Carinsko Posredovanje

Carinsko Posredovanje

EXPERT ŠPED je poznat po izuzetnoj tačnosti , pouzdanosti i kvalitetu u
pružanju usluga carinjenja robe.

Imamo status OVLAŠĆENI CARINSKI PRIMALAC.

Za svoje klijente vrši kompletnu uslugu:
• Prijavljivanje i smeštaj robe u carinskom skladištu
• Carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni
uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje, dorada, reeksport robe)
• Prenaupućenje robe
• Izdavanje carinske garancije
• Pribavljanje zahtevanih uverenja (sanitarnih, tržišnih, veterinarskih,
fito, atesta homologacija)

U okviru naše mreže na raspolaganju su Vam naši carinski agenti i stručnjaci
za spoljnotrgovinsko posredovanje.

Lokacije EXPERT ŠPED carinskih poslovnica:
• Terminal Beograd
• Železnička stanica Beograd
• Makiš Beograd
• Mladenovac
• Aranđelovac
• Sr. Mitrovica
Naše poslovnice u Beogradu pokrivaju i carinske ispostave Aerodrom, DHL,
Pošta, Sajam, Luka, a preko mreže saradnika i korespodenata pokrivamo sve
carinske ispostave u Republici Srbiji.

POPUNITE UPIT


TRANSPORT


Transport

Transport SLIKA

Spremni smo da u svakom trenutku našim klijentima ponudimo sve
vrste domaćeg i međunarodnog transporta u saradnji sa renomiranim
domaćim i međunarodnim kompanijama, bez obzira na količinu robe.

Imamo stroge kriterijumime kada je u pitanju izbor partnera širom sveta.
Ugovarajući za naše klijente prevoz robe u drumskom, železničkom, avio
ili brodskom saobraćaju, pronalazimo optimalan odnos kvaliteta, brzine,
pouzdanosti i cene.
Podrazumeva se da za Vas obavljamo sve vrste carinskih I drugih formalnosti.
Dozvolićemo sebi trenutak neskromnosti da izjavimo da neretko prevazilazimo
očekivanja klijenata, jer smo svesni koliko je za naše klijente važno da
svoju pošiljku imaju na pravom mestu u pravo vreme uz dobre uslove

ZBIRNI TRANSPORT

EXPERT ŠPED pruža vrhunsku uslugu zbirnog transporta, za manje pošiljke koje
ne zahtevaju ceo tovarni prostor.
Neke od prednosti zbirnog transporta su:
• Brža isporuka
• Niže cene transporta
• Ne postoji minimalna količina robe koja mora biti transportovana
• Možete uvoziti ili izvoziti robe koliko vam je potrebno, bez nepotrebnog
skladištenja i stvaranja zaliha uz manje troškove logistike.
DRUMSKI TRANSPORT
Drumski Transport

Drumski Transport

Sarađujemo sa prevoznicima širom Srbije i sveta, tako da smo u mogućnosti da za
bilo koje destinacije drumski transport robe (bilo pun utovar ili jedna paleta),
organizujemo u najkraćem mogućem roku, po najkonkurentnijim uslovima,
Prema Vašim potrebama I okolnostima, drumski transport robe možemo organizovati
kao direktan transport, ili kao kombinovan transport (u kombinaciji sa železničkim,
avio ili vodnim transportom) ili kao zbirni transport.
Transport robe po sistemu „od vrata do vrata“, što podrazumeva da Vašu robu,
po Vašem nalogu, preuzimamo na dogovorenoj adresi, bez obzira da li je transportovana
avio, vodnim ili železničkim transportom,i isporučujemo je na dogovorenoj destinaciji.
U saradnji sa nama možete da transportujete širok spektar robe, od standardnih tereta
paletizovanih ili nepaletizovanih, do nestandardnih I specifičnih tereta.
POMORSKI TRANSPORT
Pomorski Transport

Pomorski Transport

Za naše klijente vršimo različite „kontejnerske usluge”, obavljanje svih carinskih
formalnosti kao i asistenciju širom sveta, kako bi Vaša roba bila pod Vašom
kontrolom u svakom transportnom centru.

• Usluga punog kontejnerskog transporta – FCL- Full Container Load
• Pomorski transport zbirnih pošiljaka – LCL-Less Than Container Load
• Transport teških i vangabaritnih pošiljaka i vozila – Project Cargo & Ro/Ro
• Frigo transport – Reefer

Možete se osloniti na naša znanja, kontakte i precizne procedure.
VAZDUŠNI TRANSPORT
Vazdušni Transport

Vazdušni Transport

Bez obzira da li je u pitanju hitna ili regularna pošiljka, prema Vašim
potrebama, a u najkraćem roku organizovaćemo preuzimanje, transport i dostavu
Vaše robe po principu “od vrata do vrata”, kao direktan ili kombinovan transport ,
bilo gde u svetu.
Ukoliko mesto preuzimanja robe nije grad u kome se nalazi aerodrom, pružamo
mogućnost tzv. „multimodalnog prevoza” (utovar na dogovorenoj adresi, prevoz
do aerodroma, istovar i predaju Vaše robe magacinu na aerodromu).
ŽELEZNIČKI TRANSPORT
Železnički Transport

Železnički Transport

Za klijente organizacijemo železnički transport u zemlji i inostranstvu po
najpovoljnijim tarifama.
Naše usluge uključuju:

• organizacija prevoza robe u pojedinačnim vagonskim pošiljkama, grupama kola
i maršrutnim vozovima
• organizacija prevoza opasnih materija i specijalnih tereta
• izrada kalkulacija za transport robe u zemlji i inosranstvu
• operativno praćenje vagona
• trebovanje vagona, za i za specijalne vrste tereta
• kontrola ispravnosti železnički tovarnih listova

POPUNITE UPIT


SKLADIŠTENJE
Skladištenje

Skladištenje

Naša carinska skladišta se nalaze u naselju Altina u neposrednoj blizini
Novog Beograda, centra poslovnih zbivanja, i u Mladenovcu na 100 m od
carinske ispostave.

Skladišta zadovoljavaju najviše standarde, imaju 24-časovni nadzor i efikasne
utovarno-istovarne kapacitete.

Takođe imamo kvalitetnu saradnju sa skladištima na svim Carinskim ispostavama.
Robu u i u ovim skladištima mozete držati pod povoljnim uslovima, što Vam daje
mogućnost da robu carinite parcijalno, onako kako Vama odgovara u datom trenutku.

POPUNITE UPIT


KONSALTING
Konsalting

Konsalting

Ovo su samo neke od oblasti u kojima EXPERT ŠPED može da Vam pruži pune
konsultantske usluge:

• Špedicija
• Transport
• Pakovanje i slaganje robe
• Carinske procedure i dokumentacija
• Incoterms pariteti
• Kontrola i asistencija kod uvoza i izvoza robe iz i u različite delove sveta.

POPUNITE UPIT


KURSNA LISTA I VREME I DATUM

 

CARINSKO POSREDOVANJE

Carinsko Posredovanje

EXPERT ŠPED je poznat po izuzetnoj tačnosti,  pouzdanosti i kvalitetu u pružanju usluga carinjenja robe. Imamo status OVLAŠĆENOG CARINSKOG PRIMAOCA I POŠILJAOCA U NACIONALNOM I ZAJEDNIČKOM TRANZITU  Za svoje klijente vršimo kompletnu uslugu: 

 • Carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje, dorada, reeksport robe) 
 • Izdavanje carinske garancije
 • T1
 • NT
 • Smestaj robe u carinsko skladiste
 • Pribavljanje zahtevanih uverenja (sanitarnih, tržišnih, veterinarskih, fito, atesta homologacija)...

TRANSPORT

transport1

Organizujemo sve vrste transporta u skladu sa najvišim standardima:

 •  Drumski
 • Železnički
 • Vazdušni
 • Pomorski

SKLADIŠTENJE

Skladištenje1

Naše carinsko skladište se nalazi u naselju Altina u neposrednoj blizini Novog Beograda, centra poslovnih zbivanja.
Skladište zadovoljava najviše standarde, ima 24-časovni nadzor i efikasne utovarno-istovarne kapacitete.

KONSALTING

KONSALTING

Poseban akcenat u pružanju kunsultantskih usluga je na carinskim procedurama i spoljnotrgovinskom poslovanju.