СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

У Смедеревској Паланци је одржана прва обука стручног усавршавања запослених у општинској управи под називом „Писана и електронска комуникација у администрацији“.

Једнодневну стручну едукацију је пратило 35 службеника општинске управе, а обуку је реализовала Тијана Глушица, акредитовани предавач националне академије запослена у Министраству културе. Након обуке спроведен је тест знања, а  полазници који су успешно положили тест добиће сертификат.

Стручно усавершавање запослених у јединицама локалне самоуправе спроводи се по посебном програму  за 2021. годину.  Начелница  Општинске управе, Гордана Костић  са својим тимом, претходно је донела посебан програм на  који је дато позитивно мишљење од стране Министасртва за државну управу и локлану самоуправу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Смедеревска Паланка је једна од првих општина у Србији у којој се спроводи едукација запослених.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/strucno-usavrsavanje-zaposlenih-u-opstinskoj-upravi-smederevske-palanke/

9 comments

Preskočiti na obrazac za komentare

  • Mira on 29/06/2021 at 22:07

  Moje komentare ne objavljuju,,hahaha..

  1. Правила коментарисања:

   Коментари су анонимни и биће јавни кад прођу контролу спама. Имајте стрпљења ако одобравање Вашег коментара буде узело мало више времена. Сваки коментар представља лично мишљење и став коментатора и не одражава ставове портала “Паланка данас” нити његове редакције, те стога Портал не одговара за садржај коментара. Коментари служе да се допуни вест која је објављена. Молимо да се држите теме и да се суздржите од било какве злоупотребе опције анонимног коментарисања. Немојте кршити нити један закон државе, ни добар обичај, ни правило лепог владања. Имајте на уму да су сви коментатори и сви људи које коментаришете реалне особе и да својим коментарисањем можете повредити друге, па Вас молимо да поштујете правила.

   Коментари који нису у вези са темом текста се не објављују. Исказивање било којег облика мржње, дискриминације, насиља, итд., путем коментара, строго је забрањено. Такви коментари неће бити објављени, а коментатори ће бити упозорени или одмах блокирани. Оптужбе и оговарања, било да се односе на појединце, групе, удружења и слично, неће бити толерирани у коментарима. Откривање приватних података неке треће особе или особа, строго је забрањено.

   Исказивање критичког мишљења у коментарима је добродошло, али не и вређање аутора текста, као ни вређање других корисника портала. Приликом постављања коментара, Ви имате право не употребити своје право име, као што имате право не унети е-маил адресу која садржи Ваше име и презиме. Међутим, препоручујемо да не употребљавате лажне податке, како Ваш коментар, због чудног или сумњивог корисничког имена, не бисмо заменили за спам. У том случају, коментар би могао бити избрисан, тј. Не би био објављен. Уредништво има право не објавити коментаре коментатора који употребљавају неприкладна корисничка имена, чак и ако сам садржај коментара није неприкладан. Kоментари под корисничким именима која директно или индиректно садрже вулгарне, рекламне и сличне поруке, неће бити објављени.

   Уредништво има право не објавити коментаре који, директно или индиректно, упућују на неприкладне, сумњиве и непроверене изворе. Под неприкладним изворима подразумевамо и све облике рекламирања. Коментари који се тичу уређивачке политике, словних грешака и сл. се имају у виду али се не објављују. Сваки коментар је одговорност аутора коментара, а не овог портала. Ако коментар не крши наведена правила, Уредништво га може објавити у оригиналном облику, без обзира на садржај и на провереност информација које тај коментар садржи. Све информације, ставови и мишљења, изнесена у коментарима, искључиво одражавају упућеност, ставове и мишљења аутора коментара.

  • Pera on 29/06/2021 at 16:02

  Strucnjaci odmah komentarisu, samo da kazu nesto, pa makar …

   • Neko iz mase on 29/06/2021 at 19:23

   Ti si izgleda jedan od ovih „obucavanih“?

    • Pera on 29/06/2021 at 19:33

    Ne ovde ali svakodnevno ucim i usavrsavam se u raznim programima. To je siroka oblast I uvek ima nesto novo pa i u pisanju mejla, ma koliko to cudno zvucalo Vama koji sve znate i u sve se razumete.

     • Neko iz mase on 30/06/2021 at 09:38

     Bravo za tebe. Usavrsavati se treba uvek.

     Ali ovde je obuka o elementarnim stvarima, a to nije nesto sto treba da se pruza ljudima koji vec rade dugo te poslove, sto opet dovodi do pitanja na koji nacin su primljeni na posao???

  • Lale on 29/06/2021 at 15:33

  Pa oni nisu tako daleko dogurali sa školom.Većina do 4 razreda a 5 malo ređe 😁

  • Učitelj on 29/06/2021 at 14:40

  Prvo ih naučite gramatici i pravopisu!

  • Neko iz mase on 29/06/2021 at 11:06

  obučavaju se za ono što znaju deca 6. razred….kako da procitaju i posalju e – mail.

  kako su se zaposlili bez elementarnog poznavanja rada na računaru? pitam se pitam…

Komentari su onemogućeni.