СТУПИО НА СНАГУ НОВ ПРАВИЛНИК О ДЕЧИЈИМ АУТО-СЕДИШТИМА

Нови Правилник о безбедносним седиштима, којим се прописује начин превожења деце у безбедносном седишту и услови које мора да испуњава безбедносно седиште када се употребљава у моторном возилу, објављен је у Службеном гласнику 23. октобра, а ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања.
Безбедносно седиште мора бити хомологовано, односно најмање испуњавати једнообразне техничке услове прописане УНЕЦЕ правилницима 44/03 или 129. Хомологовано безбедносно седиште је означено одговарајућом ознаком која најмање садржи следеће елементе: хомологациону ознаку “Е” са одговарајућим бројем државе која је издала хомологацију, хомологациони број, назив категорије безбедносног седишта, масу односно висину детета.

Потпуно (интегрално) безбедносно седиште које се састоји од елемената за ограничавање покретљивости тела, односно елемената прописаних чланом 3. овог правилника, које се може причврстити сопственим каишевима односно прикључцима и тако чини потпун систем безбедног везивања лица;

Непотпуно (неинтегрално) безбедносно седиште које захтева употребу сигурносног појаса возила у циљу ограничавања покретљивости тела или седишта и које тада чине потпун систем безбедног везивања лица.

Безбедносна седишта се, према тежини детета, разврставају у пет група: 1) Група 0, намењена за бебе лакше од 10 кг; 2) Група 0+, намењена за децу тежине мање од 13 кг; 3) Група И, намењена за децу која су тешка од 9 до 18 кг; 4) Група ИИ, намењена за децу која имају од 15 до 25 кг и 5) Група ИИИ, намењена за децу тежине од 22 до 36 кг.

Поред масе детета, критеријуми за правилно коришћење безбедносног седишта, су висина и старост детета.

Дете ниже од 135 цм превози се везано у одговарајућем, хомологованом безбедносном седишту, наводи се у члану 9. Сви каишеви, штитници од удара и савитљиве компоненте са сигурносном копчом безбедносног седишта, који ограничавају покретљивост тела детета у безбедносном седишту, треба да буду правилно подешени и причвршћени, у складу са упутством произвођача безбедносног седишта.

У случају да се покретљивост тела детета у безбедносном седишту ограничава коришћењем сигурносног појаса возила, сигурносни појас возила се затеже преко кукова, преко рамена и груди детета или преко штитника од удара уколико је он саставни део безбедносног седишта.

Безбедносно седиште се причвршћује и користи у возилу у складу са декларацијом и упутством произвођача возила, односно произвођача безбедносног седишта, где је наведено на који начин и у којим типовима возила се безбедносно седиште може безбедно користити. Безбедносно седиште може имати додатке као што су додатак за седење, штитник од удара итд.

Подсетимо, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима, у моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од 12 година, као ни особа која није способна да управља својим поступцима.

Особа нижа од 135 цм превози се везана у одговарајућем хомологованом безбедносном седишту, које је причвршћено за возило у складу са декларацијом произвођача возила, односно произвођача безбедносног седишта, осим у возилима за јавни превоз путника.

Изузетно од става 1. овог члана, дете до три године може се превозити на предњем седишту, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто супротно правцу кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни ваздушни јастук.

Изузетно од става 2. овог члана, дете старије од четири године може се превозити везано сигурносним појасом возила уз употребу хомологованог безбедносног подметача, уколико висина детета омогућава безбедно везивање и уколико на месту где седи постоји уграђен наслон за главу.

Изузетно, одредбе из ст. 2. и 4. овог члана не примењују се у случају превоза детета нижег од 135 цм на седишту у возилу за које по важећим прописима не мора постојати сигурносни појас, односно прикључак за везивање сигурносног појаса.

Kазна за некоришћење одговарајућег ауто-седишта износи 5.000 динара.

Уколико се дете млађе од 12 година превози у крилу на предњем седишту, предвиђена је казна између 20.000 и 40.000 динара. За тај прекршај је предвиђено и 5 до 7 казнених поена. Највећа казна, у износу од минимум 15 дана затвора или у новчаном износу од 100.000 – 120.000 динара, предвиђена је уколико се дете млађе од 12 година превози на месту које није предвиђено за седење.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/stupio-na-snagu-nov-pravilnik-o-decijim-auto-sedistima/