ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗАКАЗАНА ЗА 2. ДЕЦЕМБАР

Седница Скупштине општине Смедеревска Паланка заказана је за четвртак, 2. децембар, у 10 часова.

На дневном реду поред осталог наћиће се Предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2021. годину, Предлог извештаја буџета за период јануар – септембар 2021. године, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о реализацији буџета у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите који се финансирају из средстава наменског транфера за 2021. годину, као и Предлог о измени Одлуке о начину и висини расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и прворођену децу у Новој години. Одборници ће разматрати и измене и допуне програма пословања, коришћења субвенција и измене и допуне финансијских планова јавних предузећа и установа чији је оснивач локална самоуправа.

Дневни ред

 1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Смедеревска Паланка за 2021. годину
 2. Предлог Извештаја о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период од 1.1.-30.9.2021. године
 3. Предлог Одлуке о измена и допунама Одлуке о реализацији буџета општине Смедеревска Паланка у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите који се финансирају из средстава наменског трансфера за 2021. годину
 4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о начину формирања и висини цене услуге Дневног боравка за децу, омладину и одрасле особе са сметњама у развоју „Пуж“ у Смедеревској Паланци
 5. Предлог Одлуке о висини и начину расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и прворођену децу у Новој години
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Библиотеке „Милутин Срећковић“ у Смедеревској Паланци
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о привременом ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе на територији општине Смедеревска Паланка
 8. Предлог Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованог за обављање образовно-васпитног рада у продуженом боравку ученика И и ИИ разреда ОШ „Вук Kараџић“ у Смедеревској Паланци за школску 2021/2022 годину
 9. Предлог Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованог за обављање образовно-васпитног рада у продуженом боравку ученика ОШ „Станоје Главаш“ у Глибовцу за школску 2021/2022 годину
 10. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Смедеревска Паланка за 2021. годину
 11. Предлог Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка за Финансијским планом за 2021. годину
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈKП „Водовод” у Смедервској Паланци из буџета општине Смедервска Паланка за 2021. Годину
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈП „Паланка развој“ у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедеревска Паланка за 2021. годину
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈП „Паланка развој“ у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 15. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Kултурног центра у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 16. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Архива „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 17. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Годишњег плана пословања Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 18. Доношење Решења о давању сагласност на Измене Програма пословања Библиотеке „Милутин Срећковић“ у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 19. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Предшколске установе „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 20. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада Дома здравља у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 21. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 22. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Дневног боравка за децу, омладину и одрасле особе са сметњама у развоју „Пуж“ у Смедеревској Паланци за 2021. годину
 23. Доношење решења о престанку функције вршиоца дужности Јавног предузећа за водоснабдевање „Морава“ Велика Плана
 24. Доношење Решења о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Морава“ Велика Плана
 25. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци (представника локалне самоуправе и представника Савета родитеља) и именовању чланова Школског одбора Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци (представника локалне самоуправе и представника Савета родитеља)
 26. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора Машинско-електротехничке школе „Гоша“ у Смедеревској Паланци(представника Савета родитеља) и именовању чланова Школског одбора Машинско-електротехничке школе „Гоша“ у Смедеревској Паланци(представника Савета родитеља)
 27. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора Музичке школе „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци(представника Савета родитеља и представника запослених) и именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци(представника Савета родитеља и представника запослених)
 28. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Вук Kараџић“ у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља) и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Kараџић“ у Смедеревској Паланци(представника Савета родитеља)
 29. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља) и именовању члана Школског одбора ОШ „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља)

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/trideseta-sednica-skupstine-opstine-zakazana-za-2-decembar/