У РАФОВИМА МЕСО СА ОЗНАКОМ „СРПСКИ КВАЛИТЕТ“

mesoВлада Србије усвојила је Уредбу Министарства пољопривреде да месне прерађевине појединих домаћих произвођача понесу ознаку „Српски квалитет”.

Тај акт омогућиће да се у домаћим продавницима и трговинским ланцима поставе посебни рафови с ознаком „Српски квалитет” и да производи изложени на њему носе жиг с истим написом, као и с ознаком „Нон ГМО”.

Ознаком „Ссрпски квалитет” моћи ће да се означи само пољопривредни и прехрамбени производ који се по свом хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, начину производње, коришћеним сировинама и састојцима јасно разликује од других пољопривредних и прехрамбених производа исте категорије и који је произведен од основне сировине која потиче искључиво с територије Србије. Та ознака намењена је за означавање пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње и прераде млека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда.

Произвођач пољопривредних и прехрамбених производа који се означавају ознаком „Српски квалитет” дужан је да за те производе донесе спецификацију која мора да садржи назив производа, податке о пореклу и квалитету основне сировине од које је произведен и опис три посебна својства производа у односу на прописане захтеве квалитета за сваку врсту производа.

Контролу усаглашености посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа с подацима садржаним у спецификацији обавља привредни субјект који је регистрован у Регистру привредних субјеката, акредитован од националног акредитационог тела и овлашћен од Министарства пољопривреде.

Поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „Српски квалитет” покреће се захтевом који се подноси Министарству пољопривреде, док сам поступак спроводи Министарство. Министар пољопривреде има обавезу да образује комисију за стручну процену посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа. Након спроведеног поступака, на предлог комисије, доноси се решење о означавању производа ознаком „Српски квалитет” и праву коришћења те ознаке.

Министарство пољопривреде води евиденцију издатих решења о означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „Српски квалитет” и праву коришћења те ознаке. Надзор над применом те уредбе обавља Министаство пољопривреде, а она ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Србије”.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/u-rafovima-meso-sa-oznakom-srpski-kvalitet/