УПОЗОРЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗБОГ НАЈАВЉЕНИХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА

На основу сезонске метеоролошке прогнозе РХМЗ за наредни период, очекују се високе температуре у дужем временском периоду које стварају повољне услове за настанак шумских пожара и пожара на отвореном простору. Одељење за ванредне ситуације у Смедереву подсећа и упозорава грађане да је:

1. забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, стрних усева, ниског растиња, биљних остатака и смећа на отвореном простору (односи се и на дворишта). За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 1О.ООО динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од ЗОО.ООО до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар дужна су да ватрогасно- спасилачкој јединици надокнаде трошкове интервенције.

2. забрањено ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима. За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 1О.ООО до 50.000 динара за физичка лица.

3. приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контролу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања. За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица, за правна лица новчана казна у износу од ЗОО.ООО до 1.000.000 динара а за предузетнике од 150.000 до 500.000 динара.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/upozorenje-odeljenja-za-vanredne-situacije-zbog-najavljenih-visokih-temperatura/