УРЕДБА О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу. Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошнице пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.
Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:
–  25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
–  3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
–  500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
–  800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.
Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе. Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, те није неопходно подносити захтев.
Уредбом o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19, кроз субвенционисање дела камате олакшани је приступ коришћењу кредита, и то за:
–  развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом;

–  развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
–  инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
–  набавку хране за животиње;
–  инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној
пољопривредној производњи;
–  ликвидност.
Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара, док правно лице кредитну подршку остварује под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара. Износ кредита за ликвидност је до 3.000.000 динара.

Све информације у вези подношења захтева могу се добити у Управи за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/

ПССС Смедерево
Снежана Петровић,дипл.инж.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/uredba-o-novcanoj-pomoci-poljoprivrednim-gazdinstvima/