УСПОСТАВЉЕН ПОРТАЛ е-ШАЛТЕР ФОНДА ПИО

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Путем овог портала кориснику је омогућено да преузме жељени образац захтева, који се налази на сајту РФПИО, да га електронски попуни помоћу програма Adobe Acrobat Reader и да га пошаље надлежној организационој јединици РФПИО, заједно са скенираним прилозима доказа. Такође, корисник ће бити у могућности и да се информише у којој се фази тренутно налази поступак одлучивања по поднетом електронском захтеву.

Предуслов за коришћење web портала е-Шалтер РФПИО јесте да подносилац захтева на свом рачунару или мобилном телефону има приступ интернету и инсталиран програм Adobe Acrobat Reader.

Упутство за коришћење web портала е-Шалтер можете погледати овде.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/uspostavljen-portal-e-salter-fonda-pio/