Влада Републике Србије успоставила је националну платформу за пријаву волонтера на адреси www.budivolonter.gov.rs