(ВИДЕО) ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА СО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Данас је одржана 20. седница Скупштине општине Смедеревска Паланка.

Одборници су, већином гласова 37, усвојили Предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2020. годину, који је умањен за 79 милиона, и сада износи 1.264.803.874 динара, који је образложио Милан Тркља, начелник Одељења за финансије.

Милан Тркља начелник Одељења за финансије

У складу са законом о буџетском систему урадили смо трећи ребаланс буџета за ову годину. Буџет за 2020. годину износио је милијарду 344 милиона динара. Укупни приходи овим ребалансом смањени су зато што је Влада Републике Србије дозволила привреди да користи мораторијум на порез на доходак, добит и капиталне добитке па смо из тог разлога морали да смањимо средства, како на приходној тако и на расходној страни. Укупни приходи овим ребалансом износе милијарду 264 милона 803 хиљаде динара. Што се тиче приходне стране највише је умањен приход средстава од пореза на зараде, а на расходнпој страни највећу уштеду смо остварили на капиталне инвестиције, јер смо морали средства да опредељујемо за куповину алкохола и средстава за заштиту и сусзбијање вируса Ковид 19. На расходној страни, у току ове године, имали смо највише пробијања на конту судске казне и пенали по решењу суда. То се у највећој мери односи на решење суда око спорова са апотеком „Здравље“ која нам из дана у дан блокирају општинску буџет“, рекао је Тркља.

Одборници су усвојили одлуку о боравишној такси у угоститељским објектима који пружају смештај на територији општине Смедеревска Паланка која износи 60 динара,

Већином гласова су усвојени и Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе Културни центар, који ће се од сада састојати од пет организационих јединица: градско позориште, биоскоп, канцеларија за младе, канцеларија за спорт и канцеларија за туризам.

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Општинска гробља“ за промену назива у ЈКП „Паланка 2020“. Како ово јавно предузеће поред делатности погребних услуга обавља и друге делатности као што су пијачне, организовање Сајма пољопривредних машина и алата и манифестацију Крстовдански вашар, а у плану је организовање и наплата паркирања у граду, сасвим је оправдано да промени и назив, наведено је у образложењу одлуке.

Већином гласова одборници су усвојили Одлуку о усвајању европске повеље о родној равноправностои на локалном нивоу. Одборница СНС странке, Радмила Радисављевић је истакла да је ова одлука донета као основ за планирање и остваривање циљева у области родне равноправности у општини. То је уједно и оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Општине Смедеревска Паланка за период 2021. до 2025. године. Образована је и комисија кују ће, поред председнице Радмиле Радисављевић, чинити и Милица Деспотовић, Јасминка Милојковић и Бранко Ступић.

Одборници су усвојили и  Програм отуђења и давања у закуп земљишта у јавној својини на територији општини Смедеревска Паланка, затим Kодекс понашања службеника и намештеника Општине, и Извештај о извршењу буџета за првих девет месеци текуће године који у приходном делу износи 83% за поменути период док је у расходном 77 % од 1. јануара до 30. септембра 2020. године.

Усвојен је и предлог извештаја буџета за период јануар- септембар 2020. године, Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Смедеревска Паланка , као и Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На двадесетој седници Скупштине општине донете је и Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине, Одлука о изменама и допунама одлуке о висини и начину плаћања за коришћење јавних површина, Одлука о привременом ослобађању од обавеза плаћања комуналне таксе за обављање делатности приређивање игара на срећу, као и Одлука о привременом ослобађању од обавеза накнаде на коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе.

Одборници су усвојили и Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈКП „Општинска гробља“, ЈКП „Водовод“, ЈП „Паланка развој“ и ЈП „Морава. Изгласано  је Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Општинска гробља“, ЈКП „Водовод“, ЈП „Паланка развој“ и архив „Верослава Вељашевић

До 20. децембра треба очекивати још једно скупштинско заседање, када ће се усвојити буџет за 2021. годину.

.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/video-odrzana-20-sednica-so-smederevska-palanka/