ВЛАДА ДОНЕЛА УРЕДБУ О ОГРАНИЧЕЊУ ЦЕНЕ ПЕЛЕТА

На иницијативу Министарства рударства и енергетике, а у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Министарством пољопривреде, складиштарима, пелетарима, као и Управом за шуме, ЈП „Србијашуме“, Влада је донела Уредбу о ограничењу висине цене пелета, као и Одлуку о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију.

Уредбом о ограничењу висине цене пелета, која је донета са циљем заштите енергетске безбедности Републике Србије, а која ће бити на снази 90 дана од дана ступања на снагу, предвиђено је да максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима.

Спровођење надзора над применом Уредбе на терену и контролисање малопродајне цене пелета, вршиће инспекцијски органи Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Одлука о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту, донета је са  циљем спречавања критичне несташице ових производа настале услед повећаног извоза и потребе становништва за снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту енергената, и трајаће до 1. новембра ове године.

Одлуком је омогућено да се извоз трупаца може вршити уз посебне дозволе које ће се подносити на месечном нивоу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а о којима ће одлучивати комисија сачињена од представника министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде, трговине и Привредне коморе Србије.

Дозволе достављене до 15. у месецу за текући месец за укупну количину дрвних сортимената планираних за извоз, издаваће се на период од два месеца.

Снабдевање тржишта дрвним сортиментима и контролу цена огрева и пелета контролисаће Радна група за праћење производње и продаје дрвних сортимената од стране јавних предузећа за газдовање шумама у државној својини, која је данас формирана на седници.

Влада је дала сагласност на одлуку о усвајању ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, којим се одобрава повећање од 15 одсто, а у интересу заштите имовине, односно шума у државној својини Републике Србије и њиховог економски оправданог коришћења.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/vlada-donela-uredbu-o-ogranicenju-cene-peleta/