ВЛАДА СРБИЈЕ: СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈУНАД 20.000 ДИНАРА

Влада Србије донела је Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању програма
финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних
јунади у отежаним економским условима услед пандемије цовид-19 изазване вирусом сарс-цов-2.

Према овој Уредби право на финансијску подршку кроз откуп товне јунади има привредни субјект
који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет
хране животињског порекла са седиштем у Републици Србији и који је извршио откуп тржишних
вишкова јунади од пољопривредних произвођача из Републике Србије у периоду од 5. септембра
до 30. октобра 2020. године.
Пољопривредни произвођач који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за
клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, мора да буде уписан у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу. Треба да је пријавио врсту
и број животиња, извршио обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о
обележеним животињама. Такође мора бити власник грла које је пријавио у Централној бази
података о обележеним животињама или је власник грла члан његовог пољопривредног
газдинства.
Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 динара по
грлу за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња,
односно објекту одобреном за извоз живих животиња.
Услови за финансијску подршку за пољопривредног произвођача по овом програму су да је товно
јуне које је предмет захтева минималне тежине 500 кг. Затим да је провело најмање 120 дана на
пољопривредном газдинству пољопривредног произвођача до продаје лицу које обавља
делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња.
Максимални број продатих животиња је 100 јунади ако регистровано пољопривредно газдинство
није у систему ПДВ-а, односно 200 јунади ако је регистровано пољопривредно газдинство у
систему ПДВ-а. Правно лице које има регистровано пољопривредно газдинство може продати до
500 јунади.

Петровић Снежана,дипл.инж.
ПССС Смедерево

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/vlada-srbije-subvencija-za-junad-20-000-dinara/