ЗАДРУГАРСТВО У ПОЉОПРИВРЕДИ

У модерном свету где је пољоривреда као бизнис и значајна привредна грана постала значајан факор у БДП већини земаља света,појединац као јединка је непрепознатљив,усамљен на тржишту и изложен ризицима слободног тржишта и сурове тржишне економије.

Зато један од начина опстанка,напредка и развоју пољопривредних газдинстава је удруживање,а пољопривредна задруга је један од облика заједничке пољопривредне производње, заступање интереса испред локалне и Републичке власти и заједничког наступа на тржишту у набавци репроматеријала,продаји својих производа и на крају остваривање веће добити.

Пољопривредна задруга испред Министарства финансија се третира као привредно друштво и она је озбиљан привредни субјект,под условом да није регистрована регистрације ради и остваривање тренутних и краткорочних субвенција са локалног или Републичког нивоа. Добар менаџер,познавалац тржишта и маркетинга може пуно да допринесе развоју и унапређењу пољопривредне производње из разних области пољопривреде.

Mали је број ставрно активних пољоривредних задруга,које привређују на тржишту у пласману пољопривредних производа било примарних, било секундарних. Разлоге треба тражити у још увек великом неповерењу људи због ранијих догађања уназад 20-30 година са пољопривредним задругама.МПШВ је доношењем новог закона о пољопривреним задругама, омогућило олакшано формирање, регистровање и пословање пољопривредних задруга.

Међутим није само циљ отварање и регистровање задруге, већ је за успешно задругарство потребан добар менаџмент,добар маркетинг, осмишљена производња и наступ према купцима. Улога задруге према задругарима у нашим условима је да :
-обезбеди опстанак малих пољопривредних произвођача у обављању своје делатности
-обезбеди боље економске услове пословања кроз обједињену понуду и тражњу, у односу на самосталан наступ на тржишту;
-постизање веће конкуретности кроз: обједињену понуду и тражњу у набавци репроматеријала и продаји производа;
-могућност складиштења и чувања пољопривредних производа до постизање боље цене на тржишту
-повећање добити кроз прераду.

Снежана Петровић,дипл.инж.пољопривреде
ПССС Смедерево

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/zadrugarstvo-u-poljoprivredi/